Sök

Sök
Försvarshögskolans doktorander 2019

Försvarshögskolans första egna doktorander har anlänt

Försvarshögskolans första kull av egna doktorander är på plats.
tio personer är antagna till forskarutbildningen och kommer att doktorera i statsvetenskap och krigsvetenskap under de närmsta åren.

Försvarshögskolan har haft doktorander verksamma vid lärosätet tidigare, men de har formellt varit knutna till andra lärosätens doktorandprogram. I och med att regeringen förra året tilldelade Försvarshögskolan rätt att examinera på forskarnivå kan högskolan nu ha sitt första egna doktorandprogram.

Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, är stolt över att välkomna de nya doktoranderna.

– Det här är kronan på verket efter ett par decenniers arbete med att akademisera officersutbildningen och hela lärosätet. Nu erbjuder vi kvalificerade akademiska studier från introduktionskursen på grundutbildningen till fullskalig doktorsexamen i två ämnen, krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning på kris och säkerhet.

– Jag har träffat på många kollegor som uttrycker professionell stolthet som civila akademiker eller militära lärare och officerare för det vi lyckats åstadkomma sedan 1990-talet, och inte minst samband med den medvetna satsning som rektor Romulo Enmark och styrelsen gjorde för knappt tio år sedan för att göra Försvarshögskolan till ett komplett lärosäte, avslutar Engelbrekt.

Doktoranderna har skrivit preliminära forskningsidéer i samband med ansökan till doktorandprogrammet som omfattar studier inom gemensamma operationer, civil-militär samverkan i totalförsvaret, gender, vilseledning och cyberoperationer. Doktorandernas slutliga ämnesval är tänkta att utkristallisera sig under det närmsta året då de studerar introduktionskurser.

Doktoranderna

Krigsvetenskap

  • Emma Fredriksson, strategiavdelningen
  • Emil Petersson, strategiavdelningen
  • Henrik Paulsson, taktikavdelningen/marksektionen
  • Johanna Muhrbeck, operativa avdelningen/sektionen för operativa funktioner
  • Anders Westberg, operativa avdelningen/sektionen för operativa funktioner
  • John Nisser, operativa avdelningen/sektionen för gemensamma operationer
  • Thomas Slensvik, operativa avdelningen/sektionen för gemensamma operationer

Statsvetenskap

  • Hanna Deiaco, statsvetenskapliga avdelningen
  • Håvard Rustad, statsvetenskapliga avdelningen
  • Costan Barzanje, statsvetenskapliga avdelningen

Sidinformation

Publicerad:
2019-01-10
Senast uppdaterad:
2019-11-13

Kontakt

Kjell Engelbrekt

Dekan, Professor, Högskoleledning

Kjell.Engelbrekt@fhs.se +46 8-55342745
Malena Britz

Prorektor, Forskningschef, Högskoleledning

Malena.Britz@fhs.se +46 8-55342716
Dela: