Sök

Sök
Händer på rygg

Att bryta tystnaden:
#METOO – internt motstånd i den militära organisationen

#Metoo-uppropet mot Försvarsmakten är en unik protest mot kåranda, centrala normer och praktik inom en militär organisation. Det menar Arita Holmberg och Aida Alvinius, docenter vid Försvarshögskolan, som studerat det aktuella uppropet och tidigare forskning. Resultatet av deras studie publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gender, Work and Organization.

– Inom forskningen har vi inte funnit några liknande exempel på öppet kollektivt motstånd från de som är en del av den militära organisation som de kritiserar, säger Arita Holmberg.

Hon och kollegan Aida Alvinius har tillsammans lång erfarenhet av att studera förändringsprocesser inom säkerhets- och försvarssektorn.

#Metoo-uppropet började som ett motstånd på en sluten arena men spreds sedan till öppna forum och blev ett offentligt och kollektivt motstånd från kvinnor med en koppling till försvarsmakten.

– Det är både förvånande och upprörande att chefer och medarbetare i en organisation som ofta anses ha goda chefer, under lång tid har tillåtit dessa övergrepp genom att nonchalera och ifrågasätta trovärdigheten hos dem som anmäler, och tysta ner protesterna, säger Aida Alvinius.

– I analysen har vi tagit del av berättelser om både grova och våldsamma övergrepp. Resultatet visar att motståndet mot centrala, destruktiva normer och praxis inom den militära organisationen är mer komplext och omfattande än tidigare forskning visat, säger Aida Alvinius.

När forskarna började studera #metoo-uppropet i detalj så insåg de att studien kunde användas för att ifrågasätta hur forskningen hittills har förstått och beskrivit den militära organisationen. Det finns behov av mer forskning och forskarna vill studera varför den militära organisationen och individer i den gör motstånd mot jämställdhetsarbete. De menar att forskningen kan hjälpa till att synliggöra problem och påskynda en positiv utveckling.

– På lång sikt så hoppas vi att den militära organisationens negativa och dysfunktionella förhållningssätt i relation till centrala samhällsvärderingar ska försvinna. Det är en svår utmaning för en organisation att anpassa sig till normförändringar, men nya sätt att se på säkerhet, kris och krig kan hjälpa till och göra gamla föreställningar om hur den militära organisationen ska se ut inaktuella. Med forskning och undervisning kan vi hjälpa till att visa på problemen, så att förändring kan ske, säger Arita Holmberg.

Publikation:

“Silence-breaking butterfly effect: Resistance towards the military within #Metoo”
Aida Alvinius & Arita Holmberg,
Gender, Work and Organization – Abstract 4 februari 2019

Artikeln i sin helhet är godkänd för publicering, har genomgått granskning och kommer att publiceras inom kort som doi: 10.1111 / gwao.12349.

Öppen föreläsning

Försvarshögskolan har en öppen föreläsning om studien #METOO – motstånd i en militär organisation, fredag 8 mars kl. 11.30–13.00.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-20
Senast uppdaterad:
2019-02-20

Kontakt

Dela: