Sök

Sök

Bok om ledarskapets mörka sidor nomineras till HR-pris

I boken Destruktivt ledarskap presenterar Försvarshögskolans forskare Maria Fors Brandebo, Gerry Larsson och Sofia Nilsson insikter om att några få negativa egenskaper hos en ledare kan ha större konsekvenser i en organisation än många bra egenskaper. Nu har den nominerats till Sveriges HR-förenings pris Sveriges HR-bok.

Att undersöka effekten av negativa egenskaper hos chefer och ledare är en relativt ny företeelse inom ledarskapsforskningen. I både utbildning och forskning ligger ofta fokus på ledarskapets positiva aspekter i syfte att kartlägga och lära ut vad som utgör bra ledarskap. Men tack vare den senaste forskningen vet man nu att större vikt borde läggas vid att synliggöra effekterna av en ledares negativa egenskaper.

— Vi har sett att ledare kan ha många goda kvalitéer och egenskaper men att några få negativa tenderar att ta överhand. Självinsikt om att alla ledare har både positiva och negativa egenskaper och kvalitéer är viktigt för att bli en god ledare. Känner man inte till sina svagheter kan man inte heller aktivt arbeta för att stärka dessa. Därför är det viktigt för ledare att få insikt om vad som klassas som destruktiva ledarbeteenden, vad det får för konsekvenser och hur man kan arbeta med att minimera dessa. När vi började föreläsa om ämnet så var det alldeles nytt och blev en ”aha-upplevelse” för många ledare, berättar Maria Fors Brandebo, en av författarna.

Brist på lämplig kurslitteratur

Maria Fors Brandebo och hennes kollegors forskning om destruktivt ledarskap började som ett projekt finansierat av Försvarsmakten. Parallellt med forskningen föreläser hon om ämnet på Försvarshögskolans ledarskapsutbildningar.

— I samband med föreläsningarna blev behovet av kurslitteratur uppenbart så boken skrevs främst med tanke på dessa målgrupper. Boken bygger delvis på vår egen forskning men är också en översikt över aktuell forskning i ämnet. Det nya med boken är att den är en av få böcker som fokuserar på det negativa. Vår åsikt är att vi måste våga tala om det, berättar Maria Fors Brandebo.

En av årets bästa böcker inom HR

Boken Destruktivt ledarskap är nominerad till priset Sveriges HR-bok av Sveriges HR-förening med motiveringen:

Konstruktiv och informativ bok om ledare som inte agerar på ett sätt som gynnar organisationen eller företaget. De tre forskarna från Försvarshögskolan skriver nyanserat om ledarskap när det inte fungerar och hur man kan agera för att komma till rätta med problemet.

Prisutdelningen skedde på Sveriges HR-förenings gala den 8 oktober 2019.

Publikation

Destruktivt ledarskap (2018) Studentlitteratur

Sidinformation

Publicerad:
2019-09-23
Senast uppdaterad:
2020-03-02
Dela: