Sök

Sök
  • Start
  • Maria Fors Brandebo tilldelas årets Harry Greer-pris
Maria Fors Brandebo

Maria Fors Brandebo tog emot Harry Greer-priset.

Maria Fors Brandebo tilldelas årets Harry Greer-pris

Maria Fors Brandebo, universitetslektor vid Försvarshögskolan, har mottagit the Harry Greer Award som delas ut av International Military Testing Association (IMTA). Utmärkelsen tilldelas årligen en person som bidragit med långvarigt exceptionellt arbete som bidrar till IMTA:s syfte och mål.

Priset instiftades 1962 för att hedra IMTA:s grundare Captain Harry H. Greer. Det delas ut en gång per år till individer som har ”devoted long-standing exceptional work contributing to the purpose and aims of the International Military Testing Association”. IMTA:s övergripande mål är att bidra med kvalitet och prestation hos militär personal på olika sätt.

Fors Brandebo tilldelades priset med motiveringen att hon ända sedan 2008 gjort en lång rad viktiga bidrag till konferensen. Bland annat var hon själv ordförande för konferensen i Stockholm 2015, som det året var ett samarrangemang mellan FHS, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten. Hon har också bidragit med tolv konferenspresentationer, varit aktiv i och arrangerat möten för arbetsgruppen International Military Leadership Association Workshop (IMLAW). Hon representerar Försvarshögskolan i IMTA:s Steering Committee sedan 2011 och valdes 2016 in som ledamot i konferensens Management Board.

Årets IMTA-konferens var den 61:a i ordningen och hölls denna gång i Tallinn. Konferensens huvudsakliga fokus var under många år forskning om militär testning, bedömning och psykometri. Nuförtiden inkluderas även andra beteendevetenskapliga aspekter såsom forskning om urval, moral, mental hälsa, ledarskap, familjerelaterade aspekter, säkerhet och HR.

Dela:
Publicerad 2019-10-22 Uppdaterad 2019-10-22