Sök

Sök

UKÄ-kritik mot Försvarshögskolans kvalitetssäkringssystem

Försvarshögskolans systematiska kvalitetssäkringsarbete brister på viktiga punkter. Det framgår av den granskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort. Lärosätet ska nu arbeta vidare med förbättringar och genomgå en ny granskning om två år.

– Det är allvarligt att vårt kvalitetssäkringssystem inte håller måttet i alla avseenden, men UKÄ:s beslut var väntat och vi delar i huvudsak deras bedömning. Den stämmer överens med vad vi kom fram till i självvärderingen och vad som kom fram vid UKÄ:s platsbesök i våras, säger rektor Robert Egnell.

Ambitiösa instrument

Även om Försvarshögskolans system för kvalitetssäkring som helhet får bakläxa i UKÄ:s granskning, finns flera ljuspunkter. UKÄ påtalar bland annat att dynamiken mellan lärare och studenter förefaller fungera väl och konstaterar också att lärosätet på kort tid utvecklat ambitiösa instrument för att utveckla kvaliteten samt visar förmåga att förändra kvalitetsarbetet när så behövs.

Ny granskning

– Mycket fungerar väl och flera områden får omdömet tillfredställande av UKÄ, men systemet som helhet är inte tillfredställande. Vi har redan påbörjat ett arbete med att komma till rätta med de brister som framkom under arbetet med självvärderingen hösten 2018. Vi har nu två år på oss att fortsätta åtgärda bristerna som UKÄ påpekar och det kommer vi lyckas med, säger prorektor Malena Britz som har ett övergripande ansvar för lärosätets kvalitetssystem.

Den aktuella granskningen gäller kvalitetssäkringsarbetet för utbildningen vid lärosätet. Det formella betyget blev "ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete." Övriga betygsnivåer är "godkänt med förbehåll" och "godkänt".

Ta del av UKÄ:s rapport. Pdf, 1.1 MB.
UKÄ:s beslut. Pdf, 1.6 MB.

Sidinformation

Publicerad:
2019-10-22
Senast uppdaterad:
2020-03-02

Kontakt

Malena Britz

Prorektor, Forskningschef, Högskoleledning

Malena.Britz@fhs.se +46 8-55342716
Dela: