Sök

Sök
Vy över plenissalen som är fullsatt av ledamöter. I förgrunden står en skylt med texten övning.

Den 5 mars 2020 genomförde riksdagen en övning i kammaren inom ramen för totalförsvarsövning 2020. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen genomförde sin första totalförsvarsövning någonsin

Den 5 mars genomförde riksdagen en övning för kammarens ledamöter som en del av Totalförsvarsövning 2020. Försvarshögskolan har genom Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet deltagit i planeringen av övningen som stöd till riksdagsförvaltningen.

Under 2020 pågår den största totalförsvarsövningen i Sverige på mer än 30 år med över 400 deltagande aktörer. Övningen utgår ifrån ett fiktivt scenario där regeringen har beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret har mobiliserats och Sverige har utsatts för ett väpnat angrepp. Övningen leds av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Unikt övningstillfälle för riksdagen

Inom ramen för totalförsvarsövningen genomförde riksdagen den 5 mars en övning för alla kammarens ledamöter. Övningen fokuserade på de uppgifter som kan bli aktuella för riksdagen i händelse av krig och krigsfara. Det var första gången någonsin som hela kammaren involverades i den här sortens övning.

— Övningen är unik i sitt slag. Det är fantastiskt roligt att riksdagen visar vikten av att hela samhället, även högsta statsledningen, engagerar sig i utvecklingen av det svenska totalförsvaret. Övningen visar också vilken betydelsefull roll riksdagen har i totalförsvaret, säger Jenny Deschamps-Berger, enhetschef på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

I anslutning till övningen i riksdagen höll ÖB Micael Bydén och MSB:s generaldirektör Dan Eliasson tal med efterföljande frågestund. Försvarshögskolans rektor Robert Egnell var på plats som gäst vid sidan av ett antal andra myndighetsföreträdare.

Se talman Andreas Norléns pressträff om övningen på riksdagens webb-tv

Om riksdagens roll vid krig och krigsfara på riksdagens webbplats

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-06
Senast uppdaterad:
2023-05-10
Dela: