Sök

Sök

Ny masterutbildning ska ge avancerad kunskap om och förmåga att leda i kriser

Att leda insatser under påfrestande förhållanden, i kriser eller andra stora samhällspåfrestningar, ställer särskilda krav. Försvarshögskolan startar en ny masterutbildning för att möta samhällets behov av chefer och experter med avancerad kunskap om och förmåga att organisera och leda i kriser.

Skogsbränder, pandemier, terrorattentat, långvariga strömavbrott, allvarliga cyberattacker och militära hot. När det råder fara för liv, stor osäkerhet och tidspress, krävs ett ledarskap och en ledningsförmåga utöver det vanliga.

Viktig kunskap för totalförsvaret

Försvarshögskolan har sedan länge bedrivit utbildning i ledarskap under påfrestande förhållanden och ledningsvetenskap.

– Det är ämnen som är en självklar del av de officersutbildningar vi ger. Vi ser att det finns ett stort behov av motsvarande kunskap och förmåga på den civila sidan, inte minst inom de myndigheter, organisationer och företag som har uppdrag inom totalförsvaret. Därför erbjuder vi nu en utbildning på avancerad nivå som ger både en teoretisk och praktisk grund för att förebygga, leda och utvärdera insatser i kris. Det blir den första utbildningen i sitt slag, säger Susanne Hede, lärare i Ledarskap under påfrestande förhållanden som tillsammans med kolleger inom Ledningsvetenskap tagit fram det nya masterprogrammet, Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.

Utbildningen handlar bland annat om hur ledning organiseras, beslutsfattande, individens roll i ledningssystemet och hur olika organisationer med olika ledningsfunktioner kan samverka.

Krisspel och övningar

Utöver vanliga föreläsningar och seminarier, får studenterna också träna genom olika praktiska övningsmoment.

– Scenariobaserade krigs- och krisspel är vanligt förekommande metoder på Försvarshögskolan och vi kommer både ha så kallade table-top-övningar och mer avancerade spel, säger Ulrik Spak, universitetslektor i Ledningsvetenskap.

Utbildningen, som ges för första gången till hösten, är i grunden ett tvåårigt masterprogram men det går även att välja ett ettårigt magisterspår.

Läs mer om utbildningen på utbildningssidan.

Sidinformation

Publicerad:
2020-04-14
Senast uppdaterad:
2023-09-20

Kontakt

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen susanne.hede@fhs.se.
Dela: