Sök

Sök

Gunnar Holmgren ny ordförande i Försvarshögskolans styrelse

Regeringen har utsett Gunnar Holmgren, generaldirektör för Arbetsgivarverket, till ny ordförande i Försvarshögskolans styrelse.

Gunnar Holmgren var sedan tidigare ledamot i Försvarshögskolans styrelse.

– Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Gunnar Holmgren som är väl insatt i Försvarshögskolans verksamhet och har en gedigen och imponerande erfarenhet från svensk förvaltning, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

Gunnar Holmgren har arbetat över 30 år i central statsförvaltning och har bland annat varit landshövding i Västernorrlands län och generaldirektör vid Försvarets materielverk (FMV). Nu tar han över ordförandeklubban från Peter Egardt, som varit ordförande i tolv år.

"Stort förtroende"

– Det är ett stort förtroende att få bli ordförande i Försvarshögskolans styrelse. Jag vill tacka min företrädare, Peter Egardt, som med stor klokskap lotsat Försvarshögskolan till att uppnå sin vision om att bli ett lärosäte med examensrättigheter på alla akademiska nivåer. Och så sent som i onsdags tog vi i styrelsen beslut om en ny vision för det kommande decenniet. Försvarshögskolan ska vara ett internationellt ledande lärosäte inom sin unika nisch: officersutbildning, försvar, krishantering och säkerhet. Verksamheten och uppdraget är mer relevant än någonsin och det är med stor entusiasm och ödmjukhet jag tar över ordförandeskapet, säger Gunnar Holmgren.

Vid sidan om Gunnar Holmgren har regeringen utsett ytterligare sex externa ledamöter:

Camilla Asp, avdelningschef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – ny ledamot
Mika Kerttunen, docent vid finska Försvarshögskolan – ny ledamot
Viktoria Mattsson, chef för samverkan, externfinansiering och innovation vid Luleå tekniska universitet – ny ledamot
Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten – omvald
Eva-Lotta Kraft, direktör, VD Eva-Lotta Kraft Affärskonsult AB – omvald
Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk analytiker – omvald

En extern ledamotplats är vakant. Utöver de av regeringen utsedda ledamöterna består styrelsen av tre lärarrepresentanter, tre studentrepresentanter samt rektor.

De ledamöter som lämnar styrelsen är Lena Gerholm, professor Stockholms universitet, Annica Kronsell, professor Lunds universitet och Nils Svartz, överdirektör MSB.

Den nya styrelsen tillträder 1 maj 2020.

Sidinformation

Publicerad:
2020-04-27
Senast uppdaterad:
2020-04-30
Dela: