Sök

Sök
Porträtt av Mariam Bjarnesen.

Mariam Bjarnesen, biträdande lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Ny bok om rebellsoldaters roller efter kriget i Liberia

Mariam Bjarnesen, biträdande lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, har nyligen utkommit med boken Repurposed Rebels: Postwar Rebel Networks in Liberia.

Vad handlar boken om?

– Boken är baserad på min forskning och handlar om inomstatliga konflikter och krigets påverkan på individen. Den tar avstamp i tiden efter det 14 år långa inbördeskriget i Liberia som officiellt avslutades 2003, och undersöker hur före detta rebellsoldater använder sina nätverk för att hitta nya roller i samhället efter konflikten.

– Jag försöker ge en mer nyanserad bild och utmana de dominerande idéerna om att de här individerna enbart utgör ett hot mot en hållbar fred. Det kan de göra, men jag menar att deras identitet som stridande soldater bara är en av många.

Den bygger på intervjumaterial från din fältforskning i landet mellan åren 2009-2013. Hur har du gått tillväga i arbetet?

– Jag har varit i Liberia för fältarbete ungefär en till två månader per år under den här perioden. Jag påbörjade arbetet redan som doktorand och har under åren återkommit till samma nätverk. Jag har intervjuat många personer, men det är ett tiotal som jag följt närmare under flera år. Med tiden har jag fått deras förtroende för att kunna prata om de här sakerna, både när livet varit tuffare för dem och när det gått lite bättre.

Varför har du valt att studera tiden efter inbördeskriget i Liberia?

– Det var egentligen en slump att det blev just Liberia. Jag gjorde mitt första fältarbete i Sierra Leone och tittade på unga kvinnor som deltagit i strid, och kriget där var ju nära sammanlänkat med konflikterna i Liberia. Sedan fick jag jobb som forskarassistent i ett projekt inriktat på Liberia, och då blev jag fast. Liberia har blivit ett land jag älskar och jag hyser stor respekt för hur de har kämpat sig igenom perioden efter kriget.

Vad hoppas du att boken ska bidra med?

– Jag tror att ett av bokens viktigaste bidrag är att vi genom dessa individers erfarenheter av att finna en ny roll i samhället efter kriget kan närma oss en mer mångfacetterad bild av vad det innebär att vara en före detta rebellsoldat.

Josefin Svensson

Sidinformation

Publicerad:
2020-09-28
Senast uppdaterad:
2020-12-16
Dela: