Sök

Sök

Nytt samarbete mellan Sverige och Finland ska stärka civil krisberedskap

Ett nytt samarbetsprogram mellan Sverige och Finland ska stärka ländernas krishanteringsförmåga och civila försvar vid sidan av befintligt militärt samarbete. Programmet som fått namnet Hanaholmen-initiativet ska genomföras av Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland och ländernas regeringar.

Ett fördjupat samarbete med start 2021

Hanaholmen-initiativet fokuserar på att utveckla samarbetet mellan Sverige och Finland inom krisberedskap och civilt försvar. Programmet blir ett välkommet tillägg till ländernas befintliga försvarssamarbete, konstaterar Finlands och Sveriges statsministrar Sanna Marin och Stefan Löfvén i ett pressmeddelande.

Programmet ska omfatta dels ett årligt högnivåforum med centrala beslutsfattare inom krishantering och beredning, och dels en utbildning med övningsinslag som genomförs i samarbete mellan Försvarshögskolan och Säkerhetskommittén i Finland. Forumet och utbildningen kommer att genomföras med start hösten 2021.

Försvarshögskolans vicerektor, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, välkomnar initiativet och ser mycket positivt på den utveckling som det innebär för försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige:

— I nuläget saknar vi ett sektoröverskridande strategiskt, bilateralt krisberedskapsprogram där alla centrala samhällsaktörer är inblandade. Det här programmet kommer att fylla en mycket viktig roll, som kan hjälpa oss att bättre förbereda oss för framtida kriser. Försvarshögskolan har bedrivit högnivåutbildningar sedan 1950-talet, den erkända Solbackakursen är ett exempel, och vi tror att denna utbildning blir ett bra komplement till systemets och ländernas behov.

Utbildning för ledare inom krishantering och beredskap

Utbildningen kommer innehålla kompetensutveckling i aktuella frågor, best practice-erfarenheter och studiebesök hos viktiga aktörer samt simuleringar och beslutfattningsträning.

Målgruppen är personer som är involverade i strategisk ledning inom krishantering och beredskap vid främst statliga och regionala myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och relaterad forskning. Utbildningen kommer att genomföras på engelska för att säkerställa ett brett deltagande från båda länderna.

Ett särskilt uttalat mål under utbildningen är, förutom enskild ledarutveckling, att också identifiera utvecklingsbehov inom det svensk-finska samarbetet. Fokus ligger inledningsvis på Sverige och Finland, men beredskap finns att utvidga initiativet till att omfatta även de övriga nordiska länderna.

Hanaholmen – samarbets- och kulturcentrum för Sverige och Finland

Programmet är döpt efter Hanaholmen, det kulturcentrum för Sverige och Finland som ligger bakom initiativet.

Sidinformation

Publicerad:
2021-01-07
Senast uppdaterad:
2021-01-07
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen fredrik.stahlberg@fhs.se .
Dela: