Sök

Sök
Del av bokens omslag med titeln Hybrid Warfare.

Hybridkrigföring i fokus

I antologin Hybrid Warfare - Security and Asymmetric Conflict in International Relations undersöks olika aspekter av hybridkrigföring och hybrida hot.
– Med den här boken vill ge en helhetsförståelse av fenomenet och bidra till diskussionen om hur vi kan hantera den här typen av säkerhetsproblem, säger Niklas Nilsson.

Begreppet hybridkrigföring handlar om militära strategier som blandar konventionell krigföring med icke konventionell krigföring, som påverkansoperationer, cyberkrigföring och andra metoder för påverkan.

– Hybridkrigföring och hybrida hot är egentligen ingen ny företeelse, men det är något som har aktualiserats och fått en framträdande roll på den svenska såväl som internationella säkerhetsagendan på senare år, säger Mikael Weissmann, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan som tillsammans med Niklas Nilsson, Björn Palmertz och Per Thunholm är redaktör för antologin.

Vill ge ett helhetsperspektiv

Hybridkrigföring blev ett högaktuellt och vida spritt begrepp efter Rysslands angrepp på Ukraina 2014.

– En hel del av det som skrivits inom fältet hittills handlar om hur vi ska förstå fenomenet och vad hotaktörerna gör när de bedriver hybridkrigföring. Vi såg därför ett behov av en bok som tar ett steg bortom detta och fokuserar på helheten, hur vi som samhälle hanterar den här problematiken, säger Niklas Nilsson, biträdande lektor i krigsvetenskap.

Boken riktar sig både till akademiker och praktiker inom fältet och visar på den bredd av företeelser som förekommer inom området.

– Vi tar oss an generella aspekter av hybridkrigföring och hybrida hot och hur de ska bemötas, som till exempel underrättelsesamarbete, påverkansoperationer, cyberkrigföring och militärens roll i gråzonen. Vi har även kapitel om hur ett antal västliga nyckelaktörer som Nato, USA, och EU ser på den här typen av hot, samt kapitel som analyserar olika aktuella fall med fokus på bland annat Baltikum, Ukraina och Iran. Vi avslutar med ett kapitel där vi föreslår en ny modell för hur man kan förstå dynamiken i hybridkrigföring och hybrida hot, säger Björn Palmerts, tidigare senioranalytiker vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) på Försvarshögskolan.

Figuren visar modellen "the Hybridity Blizzard Model".

I bokens avslutande kapitel presenterar Niklas Nilsson, Björn Palmertz och Mikael Weissmann en modell – the Hybridity Blizzard Model – för hur förhållandet mellan försvarare och angripare kan se ut på kort och lång sikt, samt hur de olika tids- och aktörsdimensionerna samverkar.

– Vi vill bidra till en helhetsförståelse där man ser se de här olika företeelserna som en del av en större säkerhetsproblematik, där det finns ett sammanhang oavsett vilka delar man väljer att titta på, säger Niklas Nilsson.

Samspel mellan teori och praktik

Björn Palmertz, håller med och pekar på vikten av samarbete:

– Den här typen av utmaningar kan inte hanteras i stuprör i samhället om vi ska kunna skydda oss och bygga en förbättrad nationell säkerhetsförmåga. Därför är den här boken, som är skriven av både forskare och analytiker, ett exempel på hur vi kan få ett samspel mellan teori och praktik för att förstå olika områden bättre.

Josefin Svensson

Publikation

Boken Hybrid Warfare - Security and Asymmetric Conflict in International Relations ges ut på det akademiska förlaget Bloomsbury och kan laddas ned på förlagets webbsida.

Sidinformation

Publicerad:
2021-04-20
Senast uppdaterad:
2023-11-14
Dela: