Sök

Sök

Brigadgeneral Anders Persson. Foto: Försvarsmakten

Brigadgeneral Anders Persson ny vicerektor vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolans rektor har utsett brigadgeneral Anders Persson till ny vicerektor och högste militära företrädare vid lärosätet. Persson är idag ställföreträdande flygvapenchef och tillträder den nya befattningen i slutet av augusti.

– Jag hälsar Anders Persson varmt välkommen till Försvarshögskolan och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta det viktiga arbetet att ständigt utveckla vår utbildning, säger rektor Robert Egnell.

Anders Persson började sin militära karriär som reservofficer i artilleriet för att därefter utbilda sig till flygförare i flygvapnet. Persson har bland annat arbetat vid planeringssektionen vid strategiavdelningen i Försvarsmaktens högkvarter, varit chef för Luftsstridsskolan i Uppsala, försvarsattaché vid ambassaden i Bern samt lärare vid Försvarshögskolan.

Intresserad av utbildning och utveckling

– Jag ser verkligen fram emot att ånyo tjänstgöra på Försvarshögskolan. Utbildning och utveckling har alltid legat mig varmt om hjärtat och möjligheten att hitta gemensamma vägar där 1+1 blir tre, säger Anders Persson.

Uppdraget som vicerektor innebär att Anders Persson är tjänstledig från Försvarsmakten. Persson efterträder brigadgeneral Fredrik Ståhlberg som tillträder tjänsten som tillförordnad personaldirektör och utbildningschef i Försvarsmakten den 1 augusti 2022.

Sidinformation

Publicerad:
2022-06-28
Senast uppdaterad:
2022-07-06
Dela: