Sök

Sök

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland

Se Försvarshögskolans seminarier från Almedalen 2022

Försvarshögskolan arrangerade två seminarier under årets Almedalsvecka. Här kan du se dem i efterhand.

Skyddsrum eller cyberförsvar – hur ska totalförsvaret rustas för framtiden?

Det svenska totalförsvaret är under uppbyggnad och Sveriges regering har lovat att höja försvarsbudgeten till 2 procent av BNP. Men vad ska resurserna satsats på och hur ser ett svenskt totalförsvar anpassat för nutida hotbilder ut? Är det skyddsrum, beredskapslager eller ett avancerat cyberförsvar som behövs, och hur möter och skyddar vi oss mot hybrida hot och informationspåverkan? Vad ser Försvarsmakten och myndigheter i sektorn som de största utmaningarna och hur stämmer det överens med forskningen inom området?

I ett panelsamtal i två delar diskuterar forskare och berörda myndigheter hur vi ställer om till ett nytt totalförsvar och vad det innebär.

Medverkande i seminariets första del:
Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
Charlotte von Essen, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB

Medverkade i seminariets andra del:
Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan
Marika Ericson, doktor i folkrätt, Försvarshögskolan
Magnus Hjort, avdelningschef, fil. dr., Myndigheten för psykologiskt försvar

Moderator:
Fredrik Bynander, docent i statsvetenskap och chef vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan

Russian warship, go f*** yourself - om vikten av försvarsvilja

Kriget i Ukraina har återigen visat på försvarsviljans betydelse om ett mindre land ska kunna trotsa de militära oddsen mot en större angripare. Vad är egentligen försvarsvilja och vad är värt att försvara?

Uttrycket "Russian warship, go f*** yourself" fick stor uppmärksamhet när försvararna av ukrainska Ormön använde det som svar på kapitulationskrav. Berättelsen har spridits över världen som en symbol för Ukrainas vilja att försvara sin frihet. Vid det här seminariet diskuterar vi vad lagstiftarna har för förväntningar på oss medborgare och hur allt detta påverkar återuppbyggnaden av totalförsvaret och utvecklingen av krisberedskapen.

Medverkande:
Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten
Jenny Deschamps-Berger, chef för avdelningen för analysstöd vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskola
Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan
Marika Ericson, chef vid Centrum för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan
Magnus Svensson, Hemvärnet Gotland

Moderator:
Patrik Oksanen, kolumnist, författare och ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet

Fler chanser att höra våra experter

Du kan också lyssna på forskare och experter från Försvarshögskolan i seminarier arrangerade av andra organisationer på Almedalen play.

Sidinformation

Publicerad:
2022-07-08
Senast uppdaterad:
2023-07-10
Dela: