Sök

Sök

Den nya läroboken Social effektivitet i arbetslivet är skriven av universitetsadjunkt Alicia Ohlsson och seniorprofessor Gerry Larsson vid Försvarshögskolan.

Ny bok om social effektivitet i arbetslivet

Den nya läroboken Social effektivitet i arbetslivet handlar om hur individen använder sin sociala kompetens i arbetslivet - är socialt effektiv - för att nå organisationens mål.

Social effektivitet handlar om förmågan att förstå spelregler, sociala koder och organisationens kultur för att kunna anpassa sig i olika miljöer och påverka beslutsprocesser.

– Begreppet ligger nära det man brukar kalla social kompetens och är en viktig förmåga för att förbättra medarbetarskap och ledarskap i samverkansmiljöer, säger Alicia Ohlsson, universitetsadjunkt i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan, som skrivit boken tillsammans med seniorprofessor Gerry Larsson.

Samverkan allt vanligare i arbetslivet

Allt fler arbetsuppgifter i det moderna arbetslivet genomförs i samverkansform, både inom och mellan organisationer. Förmågan till anpassning och mellanmänsklig påverkan har därför blivit allt viktigare.

– Det finns en ökad förväntan på att anställda ska vara flexibla, kunna anpassa sig till förändringar, hantera osäkerhet och lösa organisatoriska utmaningar, säger hon.

Flera aspekter av det breda begreppet social kompetens bidrar till denna påverkans- och anpassningsförmåga.

– Social kompetens har dock varit ganska otydligt beskrivet i ett arbetssammanhang, vilket gör det svårt att konkretisera vad individen behöver kunna för att möta kraven i arbetslivet. Det var något vi ville lyfta i den här boken, där vi sammanfattar forskning om nyckelkompetenser och beteenden som är viktiga för att förbättra ens social kompetens och bli mer socialt effektiv på jobbet, säger Alicia Ohlsson.

Betydelsen av att kunna nätverka

Boken tar avstamp i Alicia Ohlssons avhandling från 2020 som visar att förmågan att nätverka har stor betydelse när högre officerare ska möta de krav som ställs i internationella miljöer där samarbeten sker i ett högt tempo.

– Vi såg att det här var ett koncept att utveckla vidare så att människor i samverkansmiljöer kan få en ökad kunskap om sin egen sociala förmåga, säger Alicia Ohlsson.

Utveckla medarbetarskap och ledarskap

Även teorier och forskningsresultat från områden som socialpsykologi, personlighetspsykologi, organisationspsykologi och ledarskap finns inkluderade i boken, som vänder sig till en bred målgrupp.

– Tanken är att den ska bidra till att utveckla medarbetarskap och ledarskap i både offentlig och privat sektor. Vi vänder oss till läsare som till exempel kan vara verksamma vid HR-avdelningar, ledarskapskonsulter eller studenter på akademisk grund- eller avancerad nivå inom ämnen som berör organisations- och ledarskapsutveckling, säger Alicia Ohlsson.

Josefin Svensson

Sidinformation

Publicerad:
2022-10-06
Senast uppdaterad:
2023-10-06
Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela: