Sök

Sök
Oscar Jonsson får Sveriges kommunikatörers hederspris 2023.

Oscar Jonsson får Sveriges kommunikatörers hederspris 2023. Foto: Nathalie Malic

Hederspris i kommunikation till Oscar Jonsson

Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, får Sveriges kommunikatörers hederspris 2023.

– Redan när jag började forska kom jag snabbt till insikten att det inte spelar någon roll hur smart man är om man inte kan nå fram med sitt budskap. Därefter läste jag en del om att tala inför publik och övade på det, och det känns väldigt kul och hedrande att det verkar ha lyckats på något sätt, säger Oscar Jonsson, som delar årets hederspris med Julia Agha, vd på mediehuset Alkompis.

Prismotivering:

I en tid av stark förändring, krig i vår närhet och där många människor upplever ökad otrygghet blir påverkanskampanjer och desinformation lätt grogrund för ökad misstro. Då är det avgörande med fakta och öppenhet i såväl traditionella som digitala kommunikationskanaler. Årets hederspris går till två personer som har nått fram till många människor och just med fakta på så sätt motverkat ryktesspridning.

Krigsvetare med fokus på Ryssland

Oscar Jonssons forskning i krigsvetenskap fokuserar på Ryssland och ryskt militärstrategiskt tänkande. Han har ofta synts i media sedan Rysslands invasion av Ukraina för att kommentera krigets förlopp och Rysslands agerande. Han är också aktuell med en ny bok som beskriver hotet från Ryssland mot Sverige.

Vad kan man som forskare bidra med genom att kommunicera sin expertis, till exempel i media?

– Framför allt den djupa sakkunskapen kring ämnet som man får efter att ha studerat det i många år. Svårigheten är att hitta balansen mellan vad man vet genom forskning, vad som är annan kunskap och vad som är osäkert. Det är ingen som vet med säkerhet hur något kommer utvecklas, men man kan tolka trender baserat på andra fall och historiska skeenden.

Hur blir man bra på forskningskommunikation?

– Det viktigaste är att fånga åhörarna så att de känner att ämnet berör dem. När man gjort det är de mottagliga för det man har att säga. Det måste också vara på en nivå så att det inte blir trivialt, samtidigt som det inte är för svårt. Man kan alltid prova på en allmänbildad, men inte insatt person för att känna av rätt nivå, säger han.

Josefin Svensson

Sveriges kommunikatörer är en medlemsorganisation med uppdrag är att stärka kommunikationens roll i företag och samhälle tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation.

Relaterad läsning

Sidinformation

Publicerad:
2023-04-27
Senast uppdaterad:
2023-04-27
Dela: