Sök

Sök

Ny teknik avgörande för Natos cyberförsvar

Försvarshögskolan bjöd in cyber- och IT-expertis från försvarsmyndigheterna till ett seminarium för att ta del av IBM:s erfarenheter från arbetet med Natos cyberförsvar. Seminariet behandlade datasäkerhet, krypto och molnlösningar och teknik ända ut till slagfältet.

Medarbetare ifrån IBM i Nederländerna som aktivt arbetat med Nato-samarbetet svarade för föredragningarna om Natos cyberförsvarsutveckling. De redogjorde bland annat för hur molnlösningar tillsammans med kryptolösningar och annan datasäkerhet har potential att dramatiskt förbättra beslutsfattandet baserat på realtidsdata.

Ny plattform för totalförsvarsfrågor

Seminariet arrangerades av Försvarshögskolans Strategic Implications and Innovations Centre (SIIC) tillsammans med samarbetspartnern IBM Sverige. SIIC inrättades 2022 och är en plattform för samverkan i totalförsvarsfrågor mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

– Intresset var stort för hur Nato säkrar sin kritiska data, konstaterar Lars Hedström, chef för SIIC och initiativtagare till seminariet.

– Vi bjuder regelbundet in internationella och svenska experter till seminarier eller rundabordssamtal inom aktuella områden med fokus på totalförsvaret. Det kan vara cyber, AI, rymden, klimatfrågor. Tanken är att vara en mötesplats för olika perspektiv och samtidigt ge svenska experter och chefer det senaste inom totalförsvarsutvecklingen, säger Lars Hedström.

SIIC är tänkt att stimulera olika former av samverkan med yttersta syftet att kompetensutveckla, skapa ny kunskap genom att initiera forskning för totalförsvaret och utveckla svensk försvarsförmåga.

Kontakt

Läs mer om Strategic Implications and Innovation Centre.

Är du och din organisation intresserad av att veta mer om SIIC, kontakta Maria Jontén eller Lars Hedström.

Text

Sidinformation

Publicerad:
2023-05-25
Senast uppdaterad:
2023-06-01
Dela: