Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Försvarshögskolan får egen forskarutbildning i militärhistoria

Den 1 juni inrättas forskarutbildningsämnet historia med inriktningen militärhistoria vid Försvarshögskolan.

– Att vi nu får en egen forskarutbildning med militärhistorisk inriktning bidrar till utvecklingen av en redan stark forskningsmiljö. Det innebär ett väsentligt steg i riktning mot att stärka området försvar, krishantering och säkerhet med militärhistorisk forskning, säger Steve Murdoch, professor i militärhistoria vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria.

Relationen mellan krig och samhälle i fokus

Ämnet militärhistoria är en del av det ”vanliga” historieämnet, men kan ses som en egen underdisciplin som är inriktad på att studera relationen mellan krig och samhälle.

– Historia som akademisk disciplin finns på många håll i Sverige. Det finns också enskilda forskare i Sverige som intresserar sig för militärhistoriska problemställningar, men militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan är utan tvekan den enskilt största militärhistoriska miljön i Sverige och Norden, säger Steve Murdoch.

Ämnet studerar krig, krigföring, militära institutioner, militär kultur och militärt tänkande under olika epoker. Ämnet undersöker relationen mellan krig och samhälle ur ett brett perspektiv. Det analyserar krigets konsekvenser på det civila samhället och samspelet mellan militärt och civilt i ett historiskt perspektiv, till exempel genom studiet av samhällets resursgenerering för militära ändamål i ekonomiskt, personellt och ideologiskt hänseende.

Samarbetar med andra forskarutbildningar

Forskarutbildningen i historia med militärhistorisk inriktning kommer att samarbeta med den av Stockholms och Uppsala universitets gemensamt drivna historiska forskarskolan.

– Genom samverkan skapar vi en samarbetsyta mellan militärhistoria och historieämnet i stort samtidigt som en kritisk massa säkerställs för våra doktorander i fråga om doktorandseminarier och nätverk. Det bidrar till att bredda den militärhistoriska forskningsmiljön samtidigt som det ger nya och viktiga perspektiv som stärker Försvarshögskolans områden, säger Piotr Wawrzeniuk, studierektor för forskarutbildningen i militärhistoria.

Försvar krishantering och säkerhet

Försvarshögskolan har sedan 2018 examenstillstånd på forskarnivå inom försvar, krishantering och säkerhet, där forskarutbildningsämnena krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet är inrättade. De kompletteras nu med militärhistoria, och ambitionen är att fler ämnen ska inrättas som forskarutbildningsämnen framöver.

Sök doktorandtjänst i militärhistoria

Det finns just nu två doktorandtjänster i militärhistoria att söka. Sista ansökningsdagen är den 22 augusti 2023.
Läs mer och ansök.

Mer om våra forskarutbildningar.

Mer om vår forskning i militärhistoria.

Sidinformation

Publicerad:
2023-05-31
Senast uppdaterad:
2023-10-11

Kontakt

Piotr Wawrzeniuk

Docent, Universitetslektor Studierektor

Piotr.Wawrzeniuk@fhs.se +46 8-55342849
Dela: