Sök

Sök
Sommarbild från Almedalen.

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland.

Försvarshögskolan i Almedalen 2023

Hur kan frivilliga bidra om Sverige skulle hamna i krig? Vilka frivilliga krafter finns på plats i dag och hur bör de organiseras? Det är några av frågorna som Försvarshögskolans forskare och experter är med och diskuterar under årets Almedalsvecka.

Försvarshögskolan är på plats under Almedalsveckan i Visby den 27 juni till 1 juli.

Frivillighet i krig - vilken roll har frivilliga i totalförsvaret?

Vilken betydelse har frivilliga resurser i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret och hur kan frivilliga bidra om Sverige skulle hamna i krig? I ett panelsamtal diskuterar forskare och experter frivilligorganisationernas roll i totalförsvaret, vilka resurser som finns och hur engagemanget i frivilligorganisationerna kan stärkas.

Datum: 29 juni 2023
Tid: 11.00-12.00
Plats: Sal E31, E-huset, Uppsala universitet Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

Fler chanser att höra våra experter

Du kan också lyssna på forskare och experter från Försvarshögskolan i seminarier som arrangeras av andra organisationer. Länkarna leder till Almedalsveckans officiella program. Listan uppdateras löpande.

Onsdag 28 juni

Informationskriget - det moderna slagfältet
Tid: 08.30-09.30
Medverkande från Försvarshögskolan: Patrik Oksanen, strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vilken roll har och tar landets lärosäten i totalförsvaret?
Tid:
09:00-10:30
Medverkande från Försvarshögskolan: Robert Egnell, rektor

Våga se – att möta och stödja barn och unga som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck
Tid: 09:30-10:30
Medverkande från Försvarshögskolan: Linda Ahlerup, analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vad händer om Sverige backar från världen? Geopolitik, solidaritet och globala ödesfrågor
Tid: 12:00-12:45
Medverkande från Försvarshögskolan: Malena Britz, prorektor och forskningschef

Hur kan socialtjänsten skydda barn och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck?
Tid: 14:00-15:00
Medverkande från Försvarshögskolan: Linda Ahlerup, analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Sveriges stöd till Ukrainas psykologiska försvar - vad har det lärt oss?
Tid: 14:15-15:15
Medverkande från Försvarshögskolan: Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap

New insights and lessons learned from Ukraine - how can Sweden contribute to NATO?
Tid: 15:00-15:45
Medverkande från Försvarshögskolan: Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap

Sveriges identitet som Natomedlem
Tid: 15:30-16:30
Medverkande från Försvarshögskolan: Patrik Oksanen, strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Torsdag 29 juni

Sverige och Europa i en ny världsordning
Tid: 09:00-10:00
Medverkande från Försvarshögskolan: Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet?
Tid: 11:30-12:30
Medverkande från Försvarshögskolan: Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap

Hur påverkar ett Natomedlemskap utvecklingen av det civila försvaret?
Tid: 12:30-13:15
Medverkande från Försvarshögskolan: Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap

Hur går det ryska kriget mot Ukraina – och hur väl rustade är resten av Europa idag?
Tid: 13:00-13:25
Medverkande från Försvarshögskolan: Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militär strategi

Krisberedskap för våra djur
Tid: 13:15-14:30
Medverkande från Försvarshögskolan: Aida Alvinius, docent i ledarskap och ledning

Att leda i kris och osäkra tider - vad behöver cheferna?
Tid: 14:00-14:45
Medverkande från Försvarshögskolan: Aida Alvinius, docent i ledarskap och ledning

Hur har Ryssland påverkats av sitt krig?
Tid: 14:30-15:30
Medverkande från Försvarshögskolan: Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militär strategi samt Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap

Fredag 30 juni

Jakten på sanningen
Tid: 08:30-12:00
Medverkande från Försvarshögskolan: Jörgen Holmlund, militär lärare

Psykologiskt försvar, forskning och fake news
Tid: 09:45-10:45
Medverkande från Försvarshögskolan: Magnus Ranstorp, forskningsledare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Påverkanskampanjen som vill polarisera Sverige
Tid: 13:00-14:30
Medverkande från Försvarshögskolan: Linda Ahlerup, analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet och Magnus Ranstorp, forskningsledare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Samhällshotande ekonomisk brottslighet
Tid: 14:30-15:30
Medverkande från Försvarshögskolan: Jörgen Holmlund, militär lärare

Försvarsvilja – motståndet upphör aldrig
Tid: 14:45-16:10
Medverkande från Försvarshögskolan: Jenny Deschamps-Berger, chef vid analysavdelningen, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Bengt Axelsson, strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet och Patrik Oksanen, strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Att dö för regeringsformen – försvarsvilja och existentiella frågor i händelse av krig
Tid: 16:15-17:00
Medverkande från Försvarshögskolan: Marika Ericson, doktor i folkrätt och chef för Centrum för operativ juridik och folkrätt samt Patrik Oksanen, strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Kontakt

Sidinformation

Publicerad:
2023-06-08
Senast uppdaterad:
2023-07-04
Dela: