Sök

Sök
Studenter i Sverigesalen på introduktionsdagen 2023.

Välkommen alla nya studenter!

Den 28 augusti startade höstterminen med en introduktionsdag för alla nya civila studenter. Försvarshögskolans nya kadetter på Officersprogrammet (OP) välkomnades av programledningen redan den 18 augusti.

Introduktionsdagen för studenterna den 28 augusti bestod av fullmatade informationsträffar för de olika programmen och kurserna samt studentkårens insparksmöten för svenska och internationella studenter.

Dubbelt så många kadetter jämfört med 2015

Officersprogrammet är till antalet studenter och deltagare Försvarshögskolans största verksamhet och har sedan 2015 dubblerat antalet kadetter som registreras på programmet.

Från och med 2023 har Officersprogrammet inriktningarna;

  • krigsvetenskaplig inriktning
  • sjökrigsvetenskaplig inriktning (tidigare nautisk) och
  • militärteknisk inriktning.

OP23-26 är totalt 257 kadetter och deltagare i uppdragsutbildning fördelat på 213 kadetter, 17 blivande piloter (Flygförarutbildning, FFU) och 27 deltagare vid Särskild Officersutbildning, SOFU.

Kadett på OP.

John Fridolin var en av dem som skrev in sig på Officersprogrammet. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.

Yrkesutbildning med examen på grundnivå

Officersprogrammet ger yrkesexamen på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. I programmet ingår ämnena krigsvetenskap, ledarskap och ledning samt försvarssystem. Beroende på inriktning möter studenterna även områden som språk, operativ juridik, fysiskt stridsvärde och nautik.

Officersprogrammet

Sidinformation

Publicerad:
2023-08-18
Senast uppdaterad:
2023-09-07
Dela: