Sök
  • Start
  • Officersprogrammet

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och truppföring. Utbildningen är både fysiskt och intellektuellt utmanande. Du får mat, boende och dagpenning under hela utbildningen. Efter avslutade och godkända studier kan du bli fänrik i Försvarsmakten.

Vad leder Officersprogrammet till?

Som officer i Försvarsmakten har du många olika karriärmöjligheter. Du kan exempelvis tjänstgöra som chef vid något förband eller i staber nationellt och internationellt. Oavsett befattning kommer du arbeta i en ledande roll där du ansvarar för personal och verksamhet.

Om utbildningen

När du söker till Officersprogrammet väljer du någon av utbildningens tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk eller nautisk. På den krigsvetenskapliga och nautiska inriktningen är krigsvetenskap huvudämne, det ämne du läser mest av. På den militärtekniska inriktningen är militärteknik ditt huvudämne.

Krigsvetenskap handlar om krig, krigföring och konflikthantering med militära medel. Du lär dig också hur man bygger upp ett militärt försvar och hur det kan användas i både fred och konflikter. I ämnet ingår också folkrätt, vilket ger dig förståelse för hur stater och det internationella samfundet agerar i konflikter. Militärteknik fokuserar på hur teknik används för att lösa stridsuppgiften och nå målet med striden. Ämnet undersöker hur samspelet mellan människa och teknik påverkar det man vill uppnå.

Förutom studier i ditt huvudämne kommer du också läsa ledarskap under påfrestande förhållanden och fysiskt stridsvärde. Ledarskapskurserna gör dig redo för att vara en bra ledare. Genom teori och övningar upptäcker du dina egna förutsättningar, värderingar och utvecklingsbehov. Du lär dig också hur du genom ditt ledarskap kan påverka andras stress, känslor, utveckling och lärande.

Fysiskt stridsvärde är en militär variant av ämnet idrott och hälsa. För att fungera effektivt i kris och krig behöver du veta hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas. Du lär dig hur du kan utveckla och träna ditt förband för att klara påfrestande förhållanden. Här får du verkligen lära känna dig själv och testa dina gränser, till exempel genom att genomföra en övning i 48 timmar utan vare sig mat eller sömn.

Den sista terminen på programmet gör du ett självständigt arbete som omfattar 15 hp.

Eftersom Officersprogrammet ger dig en yrkesexamen är det viktigt att dina teoretiska studier också omsätts i praktiskt kunnande. Programmet innehåller fältövningar i ledarskap, taktik och överlevnad och ger dig inte bara en möjlighet att öva på det du lärt dig, utan också viktiga erfarenheter och insikter om gruppdynamik, ledarskap och etik. Under termin fyra och fem är du på praktisk utbildning på någon av Försvarsmaktens fack- eller funktionsskolor. Du får då både fördjupa och använda dina kunskaper i en militär miljö och leda förband.

Personlig utveckling

Under utbildningen får du mycket tid och resurser för att utvecklas som person. Din mentor vid kadettbataljonen följer dig under hela utbildningen och ger dig övningar och uppgifter som utvecklar dig som individ och förbereder dig för din kommande anställning som chef och officer i Försvarsmakten.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

180

Startperiod

HT-22

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Svenskt medborgarskap. Militär grundutbildning med godkänt resultat med lägst betyget Ja-2-2. Godkända tester och intervjuer. Godkänd säkerhetsprövning. Matematik B och Samhälle A, alternativt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2. För militärteknisk inriktning krävs: Matematik C, Samhälle A och Fysik B, alternativt Matematik 3b eller Matematik 3c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2 och Fysik 2.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Typ

Program

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning oc...

Anmälan och antagning till Officersprogrammet

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen december-januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande, anmä...

Behörighet för Officersprogrammet

Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. Få yrken innebär en så tung ansvarsbörda. Detta kräve...

Dela:
Publicerad 2018-02-05 Uppdaterad 2021-09-16