Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner för Officersprogrammet från programstart hösten 2024

Kursplaner officersprogrammet med inriktning krigsvetenskap

Termin

kursPLAN

Termin 1

1OK0101 Introduktion till krigsvetenskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 59.7 kB.


1OK093 Marktaktik: teori, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67 kB.


1OK094 Marintaktik: teori, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.2 kB.


1OK095 Lufttaktik: teori, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.1 kB.


1OL007 Ledarskap 1 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 287.7 kB.


1OF033 Militära system för markdomänen, grundkurs 15 hp Pdf, 74.1 kB.


1OF034 Militära system för luftdomänen, grundkurs 15 hp Pdf, 74.1 kB.


1OF035 Militära system för marindomänen, grundkurs 15 hp Pdf, 74.1 kB.

Termin 2

HL1903 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH ) 7,5 hp


1OK072 Marktaktik: tillämpning, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.5 kB.


1OK073 Marintaktik: tillämpning, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.5 kB.


1OK074 Lufttaktik: tillämpning, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.4 kB.


1OL006 Ledarskap 2, grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.

Termin 3

1OK092 Militärstrategi, grundkurs 7,5 hp Pdf, 79.4 kB.


1OK096 Marktaktik: teori, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.3 kB.


1OK097 Lufttaktik: teori, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.1 kB.


1OK098 Marintaktik: teori, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.2 kB.


1OK090 Krigsvetenskaplig metod, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.3 kB.


1OK091 Uppsats i krigsvetenskap, fortsättningskurs Pdf, 66.2 kB.

Termin 4-5

1OK075 Marktaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68.1 kB.


1OK076 Marintaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68 kB.


1OK078 Lufttaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.9 kB.


VFU-specialiseringar CBRN, Fältarbete, Försörjning, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn, Säkerhetstjänst:


1OF038 Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 87.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OK103 Funktionstaktik, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 308.5 kB.


1OK083 Förbandspraktik: funktionspluton, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 68.4 kB.


VFU-specialisering Amfibie:


1OF038 Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 87.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OK104 Amfibietaktik, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 309.2 kB.


1OK084 Förbandspraktik: amfibieskyttepluton, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69 kB.


VFU-specialisering Markstrid:


1OF038 Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 87.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OK105 Markstrid, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 307.1 kB.


1OK085 Förbandspraktik: skyttepluton, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69 kB.


VFU-specialisering Luftbevakning:


1OF046 Luftbevakning för stridsledningscentraloperatören, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 73.3 kB.


1OF047 Teknik för luftbevakning, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 70.3 kB.


1OK087 Luftbevakning och identifiering, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.8 kB.


1OK088 Luftbevakning: taktik, fortsättningskurs 10,5 h Pdf, 70.6 kB.p


1OK089 Förbandspraktik: luftbevakning, fortsättningskurs 12 hp Pdf, 68.5 kB.


1OL012 Ledarskap i stridslednings- och luftbevakningssystemet, fortsättningskurs 10,5 hp Pdf, 301.2 kB.

Termin 6

1OK099 Krigsvetenskaplig metod, påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 67.9 kB.


1OK100 Självständigt arbete i krigsvetenskap, påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 67 kB.


1OK071 Taktik: tillämpning (syntes), påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 70.5 kB.


Kursplaner officersprogrammet med inriktning militärteknik

Termin

KURSplan

Termin 1

1OK0101 Introduktion till krigsvetskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 59.7 kB.


1OK093 Marktaktik: teori, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67 kB.


1OK094 Marintaktik: teori, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.2 kB.


1OK095 Lufttaktik: teori, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.1 kB.


1OL007 Ledarskap 1 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 287.7 kB.


1OF042 Naturvetenskapliga och fysikaliska grunder, grundkurs 15 hp Pdf, 75.4 kB.

Termin 2

HL1903 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH ) 7,5 hp


1OK072 Marktaktik: tillämpning, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.5 kB.


1OK073 Marintaktik: tillämpning, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.5 kB.


1OK074 Lufttaktik: tillämpning, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.4 kB.


1OL006 Ledarskap 2 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.

Termin 3

1OK092 Militärstrategi, grundkurs 7,5 hp Pdf, 79.4 kB.


1OF044 Militära system, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68.7 kB.


1OF043 Metod i försvarssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 76.2 kB.


1OF045 Projektarbete i försvarssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 72.3 kB.

Termin 4-5

1OK075 Marktaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68.1 kB.


1OK076 Marintaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68 kB.


1OK078 Lufttaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.9 kB.


VFU-specialisering Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS):


1OF039 Tekniska systems militära tillämpning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 75.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OF036 Teknisk tillgänglighet med förbandspraktik, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 72.5 kB.


1OK082 Funktionstaktik för militärteknisk inriktning, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69 kB.


VFU-specialisering CBRN, Fältarbete, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn:


1OF039 Tekniska systems militära tillämpning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 75.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OK082 Funktionstaktik för militärteknisk inriktning, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69 kB.


1OF032 Förbandspraktik: ledning funktion, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 64.5 kB.

Termin 6

1OF041 Militära operationer och tekniska system, påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 71.8 kB.


1OF048 Självständigt arbete i försvarssystem, påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 71.7 kB.


1OF049 Militärteknisk tillämpning (syntes), påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 68.7 kB.Kursplaner officersprogrammet med inriktning sjökrigsvetenskap

Termin

KURSplan

Termin 1

1OK0101 Introduktion till krigsvetenskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 59.7 kB.


1OK094 Marintaktik: teori, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.2 kB.


1OL007 Ledarskap 1, grundkurs 7,5 hp Pdf, 287.7 kB.


1OJ011 Introduktion till operativ juridik för sjökrigsvetenskaplig inriktning Pdf, 58.4 kB.


Skeppsteknik, fartygs konstruktion och stabilitet 7,5 hp (ges av Linnéuniversitet - länk leder till dokument från deras hemsida)

Termin 2

Meteorologi och Oceanografi 5 hp (ges av Linneuniversitet - länk leder till dokument från deras hemsida)


1OF040 Militära system för sjökrigsvetenskaplig inriktning 7,5 hp Pdf, 69.7 kB.


1OK073 Marintaktik: tillämpning, grundkurs 7,5 hp Pdf, 67.5 kB.


1OL006 Ledarskap 2, grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.

Termin 3

1OK092 Militärstrategi, grundkurs 7,5 hp Pdf, 79.4 kB.


1OK098 Marintaktik: teori, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.2 kB.


1OK090 Krigsvetenskaplig metod, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.3 kB.


1OK091 Uppsats i krigsvetenskap, fortsättningskurs Pdf, 66.2 kB.

Termin 4-5

1OK076 Marintaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68 kB.


1OK086 Marin ledning, f Pdf, 65.5 kB.ortsättningskurs Pdf, 65.5 kB. 9 hp Pdf, 65.5 kB.


1OL011 Ledarskap för sjökrigsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 299.2 kB.


Nedanstående kurser på termin 4-5 sjökrigsvetenskaplig inriktning ges av Linnéuniversitetet och länkarna leder till dokument på deras hemsida.


Maritim kommunikation inklusive GOC 5 hp


Terrester navigation och nautiska instrument 7,5


Radar, ARPA och sjövägsregler 5 hp


Bryggrutiner för Försvarshögskolan 5 hp


Praktisk navigation och manöver steg 1 6hp


Praktisk navigation och manöver steg 2 6hpTermin 6

1OK099 Krigsvetenskaplig metod, påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 67.9 kB.


1OK100 Självständigt arbete i krigsvetenskap, påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 67 kB.


1OK071 Taktik: tillämpning (syntes), påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 70.5 kB.


Dela: