Sök

Sök

Anmälan och antagning

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen 1 december- 15 januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande, anmäla dig. Försvarshögskolan antar sökande till programmet i maj.

Så här anmäler du dig

  1. Anmäl dig på antagning.se 1 december–15 januari.
  2. Bifoga anmälan med något av följande som styrker din militära bakgrund:
  3. Ange om du tänker komplettera din anmälan med resultat från pågående studier.

Skaffa referenser

En del i behörigheten till programmet är att du blir godkänd i de tester och intervjuer som görs på Plikt- och prövningsverket. En av intervjuerna är en professionsintervju som syftar till att ta reda på mer om dig som person.

Ta därför med dig följande till Plikt- och prövningsverket:

  • Kontaktuppgifter till minst två referenser. En av dessa bör vara en nuvarande eller tidigare chef i Försvarsmakten.
  • Du kan också ta med dig intyg som kan vara meriterande för dig, både civila och militära. Detta gäller även för dig som nu gör din grundutbildning med värnplikt.

Vad händer efter anmälan?

Vecka 6-16 2024, testperiod

Om du är behörig till programmet (utifrån gymnasiebetyg och militära intyg) blir du kontaktad av Plikt- och prövningsverket där du genomför tester och intervjuer någon gång under vecka 8-20.

Maj 2024, antagningsbesked

Du får ditt antagningsbesked på antagning.se under vecka 20. I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Observera att du måste tacka ja till din plats senast den 30 maj för att behålla den.

5 augusti 2024, preparandutbildning startar

Försvarsmaktens preparandutbildning startar på Karlberg.

19 augusti 2024, programmet startar

Högskolestudierna startar.

Frågor besvaras av Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen vid Försvarshögskolan. Kontakt: officersprogrammet@fhs.se.

Behörighet för Officersprogrammet

För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskola...

Tester och intervjuer för behörighet

För att bli antagen till Officersprogrammet bedöms din lämplighet för utbildningen. Det görs genom intervjuer och tester på Plikt- och prövningsverket. Testerna motsvarar i stor del det som...

Officersprogrammets utformning

Som officersstudent blandar du teori och akademiska studier med praktik och verksamhet i Försvarsmakten. Ämnen du läser är till exempel krigsvetenskap, ledarskap och ledning samt försvarssys...

Bo med kompisarna – mitt i Stockholm

Under stor del av utbildningen vistas du på Campus Karlberg i Stockholm. Som kadett erbjuds du ett boende på campus eller i dess närhet.

Dela: