Sök

Sök
Porträtt av Linus Hagström.

Linus Hagström är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Foto: Anders G Warne.

Linus Hagström får anslag från Riksbankens jubileumsfond

Linus Hagström får stöd från Riksbankens jubileumsfond för att forska på heltid i ett år med start nästa höst.
– Jag planerar att skriva en bok som analyserar hur dominerande narrativ har format Japans säkerhetspolitik, säger han.

Trots att Japan är världens tredje största ekonomi, har en av de tio största försvarsutgifterna och är på väg att bygga upp sitt militära försvar igen, får landets säkerhetspolitiska utveckling ganska lite uppmärksamhet.

Den rådande uppfattningen – att Kinas uppgång och Nordkoreas beteende ligger bakom Japans återmilitarisering – är dessutom alltför förenklad, menar Linus Hagström, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Han planerar att från nästa år arbeta med en bok som analyserar hur dominerande narrativ har format Japans säkerhetspolitik.

– Jag kommer också att titta på hur vissa händelser och aktörer har konstruerats som ”avgörande” respektive ”hot”, och hur en del aktörer har blivit allmänt betraktade som säkerhetsexperter, medan andra setts som amatörer eller rentav förrädare, förklarar han.

Den narrativa konstruktionen av japansk säkerhetspolitik

Tanken är att boken ska bidra till teorin inom forskningsfältet genom att fastställa hur narrativ hänger ihop med känslor och förstärker eller undergräver en känsla av ontologisk. säkerhet, det vill säga en säker identitet

– Empiriskt bidrar den genom att erbjuda en mer komplex och nyanserad analys av Japans säkerhetspolitik, vilken överbryggar uppfattningarna att Japan antingen är fortsatt begränsat av pacifism eller återmilitariserar dramatiskt, säger han.

Gästforskare i Japan och USA

Han ska skriva boken som gästforskare vid ett japanskt universitet nästa höst och vinter och ett amerikanskt universitet sommaren 2025.

– Det känns roligt att få fokusera på forskningen på nära heltid under ett år och dessutom spännande att få stifta bekantskap med framstående utländska forskningsmiljöer, säger Linus Hagström.

Det beviljade bidraget, RJ Sabbatical, från Riksbankens Jubileumsfond ligger på cirka 2,2 miljoner kronor.

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-13
Senast uppdaterad:
2023-11-13
Dela: