Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Kerstin Hesselgrens och Olof Palmes gästprofessurer till Försvarshögskolan

Victoria Basham och Roland Bleiker blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens respektive Olof Palmes gästprofessurer. De kommer att vara verksamma vid Försvarshögskolan under sin tid i Sverige.

Victoria Basham, 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur, är professor i internationella relationer vid universitetet i Cardiff, Storbritannien.

Krigsberedskap och dess konsekvenser för samhället

Hon är verksam inom det tvärvetenskapliga fältet kritiska militära studier (critical military studies), där hon haft en viktig roll i att etablera och främja forskningsområdet. Hon har varit aktiv inom fältet i över 20 år och bland annat forskat om hur krig och krigsberedskap formar människors vardag, samt hur det dagliga livet i sin tur kan påverka krig och andra geopolitiska skeenden. Hon är också intresserad av hur kön, ras, etnicitet, sexualitet och klass formar prioriteringar, användning och utövande av militärt våld.

– Vi är glada över att snart kunna välkomna Victoria Basham till Försvarshögskolan. Hennes bidrag till forskningen om militären, både i hennes eget arbete och som grundande redaktör för tidskriften Critical Military Studies, har i hög grad format fältet och vår förståelse av krig, säger Annick Wibben, proprefekt vid Institutionen för krigsvetenskap och Anna Lindh professor i genus, fred och säkerhet vid Försvarshögskolan.

Porträtt av Victoria Basham.

Victoria Basham professor i internationella relationer vid universitetet i Cardiff.

Forskning om Natos utvidgning

Under sin tid vid Försvarshögskolan ska Victoria Basham bland annat forska om hur Natos utvidgning och Sveriges medlemskap påverkar krigsberedskapen och vad det innebär för samhällen.

– Förutom att forskar och dela med sig av sin kunskap till studenter och medarbetare vid Försvarshögskolan kommer hon även att bidra till att etablera critical military studies som ett bredare forskningsfält i Sverige, säger Annick Wibben.

Hur bilder och känslor formar konflikter

Roland Bleiker, 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur, är professor i internationella relationer vid University of Queensland i Australien. Han är också koordinator för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Visual Politics Research Program.

Porträtt av Rolan Bleiker.

Roland Bleiker är professor i internationella relationer vid University of Queensland.

Hans forskning handlar om hur narrativ, känslor och bilder påverkar säkerhetspolitik och krishantering. Under sin vistelse i Sverige ska han bland annat bidra till att stärka forskningsfältet images and emotions i Sverige.

– Vi är så glada över möjligheten att kunna bjuda in Roland Bleiker till statsvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan. Hans forskning är banbrytande och vi är många som länge har inspirerats av den, säger Linus Hagström, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

– Syftet med vistelsen är att stärka befintliga svenska forskningsmiljöer som jobbar i Rolands anda och att bygga närmare samarbeten med honom och hans internationella nätverk, fortsätter han.

Mer om gästprofessurerna

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessurerna är att ge lärosäten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare tid (6–12 månader).

Olof Palmes gästprofessur ges till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur till internationellt framstående kvinnliga forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-14
Senast uppdaterad:
2024-06-17
Dela: