Sök

Sök
Händer på en karta.

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

Den 15 mars inrättades Centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan. Det virtuella centrumet ska samordna och utveckla den spelrelaterade verksamheten vid lärosätet och vara ett nav för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både nationellt och internationellt, säger centrumchef Staffan Granberg.

Spel som pedagogisk metod

Centrum för krigsspel ska främja och underlätta användningen av krigsspel, bland annat genom att bidra med expertis och stöd till utbildningsprogrammen vid Försvarshögskolan, Försvarsmakten och säkerhetssektorn.

– Spel är den överlägset bästa formen för att visualisera och analysera dynamiska skeenden i antagonistiska miljöer, och vi har möjlighet att bidra till spelbaserat lärande och kompetensutveckling i alla dessa delar, säger Staffan Granberg.

Forskning om spelanvändning

Centrumet ska även samordna forskningen om krigsspel som pedagogisk metod vid högskolan och bidra till utveckling och speldesign genom att ge ökad kunskap om spelanvändningskoncept och kopplingen mellan design och lärande.

– Forskningen bidrar direkt till att förbättra och utveckla de pedagogiska metoderna. Den kontinuerliga återkopplingen mellan forskning och praktisk tillämpning säkerställer att utbildningen håller hög kvalitet, säger Staffan Granberg.

Centrumet ger även möjligheter att fördjupa den befintliga forskningen och utveckla andra krigsspelsrelaterade områden.

– Som en central mötesplats för forskning om spelanvändning i försvarssektorn skapar vi möjligheter att nätverka och utveckla nya forskningsprojekt och samarbeten. Vi kommer också att vara en miljö för datainsamling om krigsspelsanvändning och tillgängliggöra analoga och digitala spel för forskning.

Verksamheten i korthet:

  • Stödja och utveckla krigsspelsbaserad utbildning inom civila och militära utbildningsprogram vid Försvarshögskolan.
  • Anordna krigsspelsbaserade uppdragsutbildningar för bland andra Försvarsmakten och säkerhetssektorn.
  • Samordna ämnesöverskridande forskning om krigsspel genom till exempel seminarier, konferenser och gemensamma forskningsprojekt.
  • Bidra med expertstöd om krigsspelsanvändning till Försvarsmakten och säkerhetssektorn.
  • Utveckla olika typer av krigsspel för pedagogisk användning och analys.
  • Sprida kunskap om användningen av krigsspel till det omgivande samhället.

Lär mer om Centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-10
Senast uppdaterad:
2024-04-10
Dela: