Sök

Om Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi genomför utbildningar, utredningar, utvärderingar och övningar på uppdrag av aktörer inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) samlar hela Försvarshögskolans kompetens och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet. Våra kunskapsområden terrorism, totalförsvar, informationssäkerhet och krisberedskap bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Relevans och kontinuitet

Vi arbetar nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Till varje kunskapsområde har vi knutit omfattande nationella och internationella nätverk av forskare och praktiker. En av våra främsta styrkor är långsiktigheten i verksamheten, vilket erbjuder uppdragsgivare kontinuitet för sin personalförsörjning och möjligheten att uppdatera kunskap som tidigare förmedlats.

Organisation: analys, utbildning, konceptutbildning CATS och forskning

Centret består av enheterna för analys, uppdragsutbildning, konceptutbildning och CATS, samt forskningsverksamhet i projektform. Här samlas medarbetare med forskningskompetens och lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet och centret kan dra resurser och knytas till hela högskolans verksamhet för att centrets produkter ska vara både innovativa och relevanta för uppdragsgivarna.

Hela centrets organisation är anpassad för de krav som ställs för att hantera information med betydelse för totalförsvaret och andra aspekter av rikets säkerhet.

Nytt centrum med gamla anor

Centret är en sammanslagning av Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT), Centrum för asymmetriska hot och terrorstudier (CATS) och Nationellt centrum för krishanteringsstudier (Crismart). Centret drar nytta av respektive organisations långvariga erfarenhet samtidigt som centret kan erbjuda uppdragsgivare upplägg från hela kedjan av utredning, övning, utvärdering och utbildning.

Puff bild
Nytt centrum innebär flera fördelar
Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, som startade januari 2018, är Försvarshögskolans satsning för att rusta aktörerna inom samhällets kr...
Puff bild
Vind i seglen för civilt försvar
Statssekreterare Charlotte Svensson talade på invigningen av Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.