Sök

Sök

Övningar

Krisövning.

De flesta av oss har ingen erfarenhet av kriser eller katastrofer. I övningar och spel går det att närma sig den stress och komplexitet som en kris innebär och ger beslutsfattare på olika nivåer bättre förutsättningar att hantera skarpa händelser.

Vi genomför krishanteringsövningar och spel anpassade efter din organisations behov. En övning kan kompletteras med utbildningstillfällen och övningsutvärdering. Alla övningsuppdrag sker i nära samarbete med beställaren, både under framtagnings- och genomförandeprocessen.

Misslyckas utan konsekvenser

En övning är inget skarpt läge där människoliv eller stora ekonomiska värden står på spel. Det är ett tillfälle där olika strategier och färdigheter, till exempel beslutsfattande, ledarskap, stresshantering och kommunikation, prövas och utvecklas. Miljön ska vara trygg och förlåtande.

Övning som en del i utbildning

Övningar ingår som ett naturligt moment i flertalet av centrets kurser. Inlärningsförmågan ökar om upplevelsebaserad pedagogisk kombineras med traditionella utbildningsmoment, såsom föreläsningar och seminarier.

Regelbundenhet

Vi ser på lärande som en pågående process, inte något som skapas vid ett enstaka tillfälle. Det gäller därför att skapa förutsättningar för ett långsiktigt lärande där kompetensutveckling och övning återkommer regelbundet. Ett övningstillfälle är en bra början. En plan för återkommande övningar och utbildningar är bättre.

Kontakt

Kontakta Jenny Deschamps-Berger för frågor kring våra övningar.

Dela: