Sök

Sök

Innovation för totalförsvaret - hur går det till, utmaningar och möjligheter?


Välkommen till ett seminarium för er inom totalförsvaret som vill utforska hur vi kan samverka för att stärka Sveriges konkurrenskraft och försvars-förmåga. Vi vill visa en metod som är utvecklad av MobilityXlab för samarbete, kunskapsöverföring och innovation. Efter en genomgång öppnar vi för samtal om hur den kan appliceras på försvars- och säkerhetssektorn och vad som krävs:

  • Vad är innovation och hur mäter man det?
  • Vad krävs för att skapa en kultur för innovation och arbeta tillsammans med startups?

“In life, as in chess, forethought wins.”

För att framgångsrikt bemöta denna förändring behövs partnerskap mellan det offentliga och privata, i synnerhet med målet att föra samman lärosäten, myndigheter och industri i ett så kallat trippel-helix format. Det är vad Försvarshögskolan och MobilityXlab hos Lindholmens Science Park gör. Vi skapar mötesplatser.

Det är krig i vårt närområde. Vi behöver snabbare finna tillämpningar för tillgänglig civil och militär teknik för totalförsvaret. Innovationsförmågan behöver stärkas. Sverige behöver utveckla verktyg för att omsätta kunskap i ny materiel och nya lösningar. Det sker en accelererande utveckling av banbrytande teknik som AI, kvantteknik och autonoma system. Utvecklingen drivs till övervägande del av näringslivet. För att öka vår totalförsvarsförmåga behöver vi hitta metoder och arbetssätt för att nyttiggöra banbrytande teknik för totalförsvarets behov. Inte minst genom ökade förutsättningar för samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn.

För att öka förutsättningarna för samverkan lanserade regeringen under våren 2023 ett försvarsinnovationsinitiativ. Inom ramen för initiativet har FHS och Lindholmen Science Park påbörjat ett samarbete. MobilityXlab är en viktig del av det. Vi vill inom en triple helix-miljö och plattform samla aktörer för att diskutera hinder och möjligheter i det fortsatta arbetet.

Seminariet arrangeras av Strategic Implications and Innovations Center (SIIC), Försvarshög-skolan och MobilityXlab som är ett program under värdskap av Lindholmen Science Park

Välkomna!

Lars Hedström & Katarina Brud

Datum: 16 februari
Plats: Leionsköldska salen på Försvarshögskolan, Stockholm
Tid: 9.00-11.30,
Kaffe serveras från klockan 8.30 och vi avslutar med gemensam lunch.Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 februari klockan 07.30.
Dela: