Sök

Sök

Den dubbla utmaningen - icke-militär krigföring, myndighetssamordning och styrning av det nya totalförsvaret

Forskningsprojektet om icke-militär krigföring och uppbyggnaden av det nya totalförsvaret inleddes i januari 2020. Det analyserar icke-militär krigföring och vad det får för konsekvenser för organisationen och återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret.

Strategisk nytta

Ett första steg är att analysera vilken strategisk nytta som så kallad icke-militär krigföring har samt vilka kombinationer av maktmedel som kan uppnå vilka politiska mål. Forskarna kartlägger även ett antal staters hantering av dessa hot, till exempel hur icke-militär krigföring identifieras, bemöts och besegras.

Ansvarig institution

Samarbetspartners

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Pågår

2020-2023

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2023-05-30