Sök

Sök

Den dubbla utmaningen - icke-militär krigföring, myndighetssamordning och styrning av det nya totalförsvaret

Forskningsprojektet om icke-militär krigföring och uppbyggnaden av det nya totalförsvaret inleddes i januari 2020. Det analyserar icke-militär krigföring och vad det får för konsekvenser för organisationen och återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret.

Ett första steg är att analysera vilken strategisk nytta som så kallad icke-militär krigföring har samt vilka kombinationer av maktmedel som kan uppnå vilka politiska mål. Forskarna kartlägger även ett antal staters hantering av dessa hot, till exempel hur icke-militär krigföring identifieras, bemöts och besegras.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Pågår

2020-2023

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2021-09-22