Sök

Sök

Metoder för marin koncept- och förmågeutveckling

Forskningsprojektet undersöker metoder för marin koncept- och förmågeutveckling, speciellt i relation till autonoma marina system och metoder för att effektivare beskriva och utveckla koncept för framtida undervattensförmåga.

I dag har inte Försvarsmakten eller Försvarets materielverk förutsättningar att styra forskning och teknikutveckling på det sätt man historiskt kunnat. Däremot finns fortfarande möjligheten att påverka projekt, speciellt inom de områden som utpekats som strategiskt viktiga. Samtidigt är många av dagens tekniska system för militära behov så pass komplexa att designval påverkar förbandsdesign och operativ förmåga i mycket stor utsträckning. Det finns i dag ett kunskapsgap mellan pågående teknikutveckling och effektiv militär förmågeutveckling. Det måste säkerställas att både studieverksamhet (vid Försvarsmakten) och teknikutveckling (vid universitet och näringsliv) stöds med relevanta metoder och förväntningar på tekniken.

Stärka marinens kompetens för koncept- och förmågeutveckling

Syftet med projektet är att vidareutveckla kunskap och metoder som möjliggör att teknikutveckling och materielsystem kan kopplas till Försvarsmaktens operativa behov. Detta för att specifikt stärka marinens strategiska kompetens till koncept- och förmågeutveckling. Projektet fokuserar främst på autonoma marina system, koncept för framtida undervattensförmåga, och metodkompetens för att bidra till Försvarsmaktens studier och forskningssamarbeten.

Projektet genomförs av doktorand rekryterad från marinen och i nära samarbete med forskargruppen Marina system på KTH, forskningsprojektet Swedish Maritime Robotic Centre (SMaRC) på KTH och marinens utvecklingsorganisation.

Ansvarig institution

Institutionen för försvarssystem

Samarbetspartners

Marina system vid KTH och Swedish Maritime Robotic Centre (SMaRC).

Finansiering

Försvarsmakten.

Pågår

2019-2024

Dela:
Publicerad 2021-04-16 Uppdaterad 2023-10-20