Sök

Militära professionen: Styra militär makt

Målet med forskningsprojektet är att bidra med insikter om hur försvarsmakter styrs och hur styrning inom försvarsmakter sker. Därigenom skapas kunskap nödvändig för att dels synliggöra officers-professionens expertis i dialog med politiken, dels att identifiera villkor och metoder för effektiv intern styrning i den militära organisationen.

Forskningen i projektet sker i tre delvis överlappande forskningsområden:

  • Extern styrning
  • Intern styrning och organisation
  • Doktrin

Forskningsområdet Extern styrning undersöker utmaningar relaterade till inriktning och styrning av militär verksamhet, där interaktionen mellan politisk nivå och försvarsmakt är ett centralt studieobjekt.

Forskningsområdet Intern styrning och organisation behandlar frågor om, hur och under vilka förutsättningar styrning utövas inom de olika försvarsgrenarna, samt mellan taktisk, operativ och militärstrategisk nivå. Olika processers och strukturers inverkan på förutsättning och villkor för effektiv styrning är viktiga inslag i forskningen.

Forskningsområdet Doktrin fokuserar på doktriners roll i styrningen av olika militära aktiviteter. Utgångspunkten för forskningen tas i konceptet multidomain battlefield vilket innebär att både traditionella (mark, sjö, luft) och moderna arenor (cyber, rymd etc.) behandlas.

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2021-2024

Dela:
Publicerad 2021-03-29 Uppdaterad 2021-09-29