Sök

Sök
Värnpliktiga ur grundutbildningskompanierna samt anställda befäl och soldater ur beredskapskompaniet från Göta ingenjörregemente, Ing 2 genomför kompaniövning.Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Förbandet utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Göta ingenjörregemente finns i Eksjö.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.

Forskning och teknikutveckling

En stor del av Försvarshögskolans uppdragsforskning utgörs av projekt inom Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling (FoT).

Försvarsmaktens Forskning och teknikutveckling (FoT) syftar till att kunna bygga långsiktig operativ förmåga i totalförsvaret samt för att kunna möta såväl kända och identifierade hot som okända händelseutvecklingar.

Huvuddelen av vår FoT-verksamhet är samlad inom forskningsområdena ”militära professionen” och ”krigsvetenskap”. Under 2022 bedrev lärosätet sex projekt inom den militära professionen och åtta projekt inom krigsvetenskap. Vi bedrev även projekt inom ytterligare fem av Försvarsmaktens forskningsområden: Operationer i cyberdomänen, Försvarsrelaterad medicin, UndSäk och Logistik samt Forskningsskanning och teknisk prognos.

Gemensamt för Försvarshögskolans FoT-forskning är att den är förankrad i flera av officersutbildningens centrala ämnen och stödjer den forskningsförankring som officersutbildningen kräver.

Dela: