Sök

Sök

Forskning och teknikutveckling

En stor del av Försvarshögskolans uppdragsforskning utgörs av projekt inom Försvarsmaktens program forskning och teknikutveckling (FoT).

Ur Försvarsmaktens perspektiv är FoT-forskningen viktig för att kunna bygga långsiktig operativ förmåga inom totalförsvaret samt för att kunna möta såväl kända och identifierade hot som okända händelseutvecklingar.

Gemensamt för Försvarshögskolans FoT-forskning är att den är förankrad i flera av officersutbildningens centrala ämnen och stödjer den forskningsförankring som officersutbildningen kräver.

Dela: