Sök

Sök

Uppdragsforskning

En stor del av Försvarshögskolans forskning utgörs av forskning som bedrivs på uppdrag av beställare. De största beställarna är Försvarsmakten, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt försvars- och justitiedepartementet.

Uppdragsforskning för försvarssektorn

Försvarsmaktens forskningsprogram Forskning och teknikutveckling (FoT) syftar till att stödja Försvarsmaktens reformering, utveckla dess förmågor och funktioner för både nationella och internationella uppgifter, samt att skapa handlingsfrihet på sikt för Försvarsmakten.

Läs mer om forskning och teknikutveckling.

Uppdragsforskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området

Vid Försvarshögskolan genomförs säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analysstöd (SOFFA) för regeringens behov. Projekten kan bland annat beröra krishantering vid förtroende- och tillitskriser, civilt försvar, påverkansoperationer och transatlantisk säkerhet.

Läs mer om säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analysstöd för regeringens behov.

Uppdragsforskning för samhällets krisberedskap och totalförsvar

Försvarshögskolan bedriver forskning, analysstöd och utbildning inom krisberedskap och totalförsvar, samt inom terrorism, våldsbejakande extremism, påverkansoperationer, cybersäkerhet/cyberförsvar, civilt försvar och underrättelsefrågor.

Läs mer om uppdragsforskning för krisberedskap och totalförsvar.

Dela: