Sök

Sök

Öppna föreläsningar

Här hittar du några av de öppna föreläsningar och panelsamtal som genomförts vid Försvarshögskolan.

Strategiska samtal

Strategiska samtal är en seminarieserie vid Försvarshögskolan där forskare och experter diskuterar aktuella frågor ur nya perspektiv.

Artiklar och analyser med anledning av kriget i Ukraina hittar du på vår temasida.

Öppna föreläsningar och seminarier

Boksläpp: Hotet från Ryssland

Oscar Jonsson, forskare vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, presenterar sin bok om hur vi kan förstå Ryssland och hur de militära och icke-militära hoten mot Sverige ser ut. Presentationen följs av ett samtal med Fredrik Löjdquist, Utrikespolitiska institutet, modererat av Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

Boklanseringen genomfördes den 2 mars 2023.

Vintersymposium del 1: Ukrainas framtid

Symposium arrangerat i samarbete med Kungliga krigsvetenskapsakademien med anledningen av årsdagen för Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Symposiet genomfördes den 24 februari 2023.

Vintersymposium del 2: Ukrainas framtid

Symposium arrangerat i samarbete med Kungliga krigsvetenskapsakademien med anledningen av årsdagen för Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Symposiet genomfördes den 24 februari 2023.

Feminism i en tid av militarisering

I en gästföreläsning utforskar Cynthia Enloe, professor vid Clark University, USA, hur feministisk analys kan fördjupa förståelsen av krig, fred och säkerhet med aktuella exempel som Sveriges stundande Nato-medlemskap och kriget i Ukraina.

Föreläsningen genomfördes den 19 september 2022.

Vilken kompetens och kunskap krävs för att vässa förmågan inom Sveriges civila försvar?

Seminarium om utbildning och forskning för att möta civila försvarets behov. I seminariet tittar vi närmare på utbildningsbehoven och ger bland annat en nulägesbild – var finns kompetensluckorna i det civila försvar vi har i dag?

Seminariet genomfördes den 14 september 2022.

The scientific way of warfare

Lansering av den nya reviderade upplagan av Antoine Bousquets bok The Scientific Way of Warfare - Order and Chaos on the Battlefields of Modernity. Evenemanget inleds med en presentation av boken, följt av diskussion och frågestund

Evenemanget genomfördes den 9 juni 2022.

20 år efter 11 september

Taking Stock of 9/11 and Its Long-Term Implications: Practicing Counterterrorism/Counterinsurgency and Building Resilience at Home and Abroad.
Panelsamtal med anledning av 20-årsminnet av 11 september-attackerna.

Panelsamtalet hölls den 10 september 2021.

Försvarshögskolans seminarier i Almedalen 2022

Russian warship, go f*** yourself - om vikten av försvarsvilja

Kriget i Ukraina har återigen visat på försvarsviljans betydelse om ett mindre land ska kunna trotsa de militära oddsen mot en större angripare. Men vad är egentligen försvarsvilja och vad är värt att försvara?

Seminariet genomfördes den 5 juli 2022.

Skyddsrum eller cyberförsvar – hur ska totalförsvaret rustas för framtiden?

I ett panelsamtal i två delar diskuterar forskare och berörda myndigheter hur vi ställer om till ett nytt totalförsvar och vad det innebär. Är det skyddsrum, beredskapslager eller ett avancerat cyberförsvar som behövs för att möta nutida hotbilder?

Seminariet genomfördes den 4 juli 2022.

Strategiska samtal

Att mobilisera kvinnor, fred och säkerhet i krigets Ukraina - genusperspektiv på Nato

Clare Hutchinson, tidigare Natos generalsekreterares särskilda representant för kvinnor, fred och säkerhet diskuterar kriget i Ukraina med forskare vid Försvarshögskolan.

Panelsamtalet hölls den 9 maj 2022.

Militärstrategiska konsekvenser av kriget i Ukraina

Forskare vid Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) diskuterar det militärstrategiska läget i kriget i Ukraina.

Panelsamtalet hölls den 16 mars 2022.

Perspektiv på kriget i Ukraina

Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, Heather Harrison Dinniss, universitetslektor i folkrätt och Niklas Nilsson, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, ger sina perspektiv på kriget i Ukraina. Samtalet leds av rektor Robert Egnell.

Panelsamtalet hölls den 8 mars 2022.

Aukus, europeiskt försvarssamarbete och Sverige - hur hänger det ihop?

Forskare och experter vid Försvarshögskolan diskuterar det militära samarbetet mellan Australien, Storbritannien och USA som går under namnet Aukus.

Panelsamtalet hölls den 21 oktober 2021.

Aktuell forskning

Att förstå den smygande krisen

Professor Magnus Ekengren resonerar kring vad en smygande kris är, varför det är så svårt att reagera i tid på en smygande kris och hur vi kan stärka vår förmåga att agera snabbare för att undvika akuta kriser.

Föreläsningen genomfördes den 15 september 2021.

Destruktivt ledarskap

Universitetslektor Maria Fors Brandebo föreläser om destruktiva ledarskapsbeteenden.
– Jag berättar bland annat om vad destruktivt ledarskap är, vad det kan få för konsekvenser och hur det kan hanteras, säger hon.

Föreläsningen genomfördes den 13 oktober 2021.