Sök

Sök

Öppna föreläsningar

Här hittar du några av de öppna föreläsningar och panelsamtal som genomförts vid Försvarshögskolan.

Du hittar även föreläsningar och seminarier på vår YouTube-kanal.

Strategiska samtal

Kriget i Ukraina – civil och militär motståndskraft

Här diskuterar en panel med forskare och experter olika aspekter av modern krigföring och motståndskraft utifrån erfarenheter från kriget i Ukraina.

Panelsamtalet genomfördes den 27 mars 2024.

Sverige i Nato

Vilka blir de största förändringarna för Sverige när det gäller utformandet av det civila och militära försvaret? Vad förväntar sig Nato av oss, hur påverkas våra internationella relationer och vilka blir de största utmaningarna? Detta är några av de frågeställningar som diskuteras av våra forskare och experter.

Panelsamtalet hölls den 6 mars 2024.

Att mobilisera kvinnor, fred och säkerhet i krigets Ukraina - genusperspektiv på Nato

Clare Hutchinson, tidigare Natos generalsekreterares särskilda representant för kvinnor, fred och säkerhet diskuterar kriget i Ukraina med forskare vid Försvarshögskolan.

Panelsamtalet hölls den 9 maj 2022.

Militärstrategiska konsekvenser av kriget i Ukraina

Forskare vid Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) diskuterar det militärstrategiska läget i kriget i Ukraina.

Panelsamtalet hölls den 16 mars 2022.

Perspektiv på kriget i Ukraina

Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, Heather Harrison Dinniss, universitetslektor i folkrätt och Niklas Nilsson, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, ger sina perspektiv på kriget i Ukraina. Samtalet leds av rektor Robert Egnell.

Panelsamtalet hölls den 8 mars 2022.

Aukus, europeiskt försvarssamarbete och Sverige - hur hänger det ihop?

Forskare och experter vid Försvarshögskolan diskuterar det militära samarbetet mellan Australien, Storbritannien och USA som går under namnet Aukus.

Panelsamtalet hölls den 21 oktober 2021.

Öppna föreläsningar och seminarier

Frivillighet i krig - vilken roll har frivilliga i totalförsvaret?

Vilken betydelse har frivilliga resurser i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret och hur kan frivilliga bidra om Sverige skulle hamna i krig? I ett panelsamtal diskuterar forskare och experter frivilligorganisationernas roll i totalförsvaret, vilka resurser som finns och hur engagemanget i frivilligorganisationerna kan stärkas.

Seminariet genomfördes den 29 juni 2023 under Almedalsveckan i Visby.

Boksläpp: Hotet från Ryssland

Oscar Jonsson, forskare vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, presenterar sin bok om hur vi kan förstå Ryssland och hur de militära och icke-militära hoten mot Sverige ser ut. Presentationen följs av ett samtal med Fredrik Löjdquist, Utrikespolitiska institutet, modererat av Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

Boklanseringen genomfördes den 2 mars 2023.

Vintersymposium del 1: Ukrainas framtid

Symposium arrangerat i samarbete med Kungliga krigsvetenskapsakademien med anledningen av årsdagen för Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Symposiet genomfördes den 24 februari 2023.

Vintersymposium del 2: Ukrainas framtid

Symposium arrangerat i samarbete med Kungliga krigsvetenskapsakademien med anledningen av årsdagen för Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Symposiet genomfördes den 24 februari 2023.

Feminism i en tid av militarisering

I en gästföreläsning utforskar Cynthia Enloe, professor vid Clark University, USA, hur feministisk analys kan fördjupa förståelsen av krig, fred och säkerhet med aktuella exempel som Sveriges stundande Nato-medlemskap och kriget i Ukraina.

Föreläsningen genomfördes den 19 september 2022.

Vilken kompetens och kunskap krävs för att vässa förmågan inom Sveriges civila försvar?

Seminarium om utbildning och forskning för att möta civila försvarets behov. I seminariet tittar vi närmare på utbildningsbehoven och ger bland annat en nulägesbild – var finns kompetensluckorna i det civila försvar vi har i dag?

Seminariet genomfördes den 14 september 2022.

The scientific way of warfare

Lansering av den nya reviderade upplagan av Antoine Bousquets bok The Scientific Way of Warfare - Order and Chaos on the Battlefields of Modernity. Evenemanget inleds med en presentation av boken, följt av diskussion och frågestund

Evenemanget genomfördes den 9 juni 2022.

20 år efter 11 september

Taking Stock of 9/11 and Its Long-Term Implications: Practicing Counterterrorism/Counterinsurgency and Building Resilience at Home and Abroad.
Panelsamtal med anledning av 20-årsminnet av 11 september-attackerna.

Panelsamtalet hölls den 10 september 2021.

Försvarshögskolans seminarier i Almedalen 2022

Russian warship, go f*** yourself - om vikten av försvarsvilja

Kriget i Ukraina har återigen visat på försvarsviljans betydelse om ett mindre land ska kunna trotsa de militära oddsen mot en större angripare. Men vad är egentligen försvarsvilja och vad är värt att försvara?

Seminariet genomfördes den 5 juli 2022.

Skyddsrum eller cyberförsvar – hur ska totalförsvaret rustas för framtiden?

I ett panelsamtal i två delar diskuterar forskare och berörda myndigheter hur vi ställer om till ett nytt totalförsvar och vad det innebär. Är det skyddsrum, beredskapslager eller ett avancerat cyberförsvar som behövs för att möta nutida hotbilder?

Seminariet genomfördes den 4 juli 2022.

Aktuell forskning

Att förstå den smygande krisen

Professor Magnus Ekengren resonerar kring vad en smygande kris är, varför det är så svårt att reagera i tid på en smygande kris och hur vi kan stärka vår förmåga att agera snabbare för att undvika akuta kriser.

Föreläsningen genomfördes den 15 september 2021.

Destruktivt ledarskap

Universitetslektor Maria Fors Brandebo föreläser om destruktiva ledarskapsbeteenden.
– Jag berättar bland annat om vad destruktivt ledarskap är, vad det kan få för konsekvenser och hur det kan hanteras, säger hon.

Föreläsningen genomfördes den 13 oktober 2021.