Sök

Uppdragsforskning för samhällets krisberedskap och totalförsvar

Försvarshögskolan bedriver forskning, analysstöd och utbildning inom krisberedskap och totalförsvar, samt inom terrorism, våldsbejakande extremism, påverkansoperationer, cybersäkerhet/cyberförsvar, civilt försvar och underrättelsefrågor. 

Under 2019 har analysstödet inom krisberedskap och totalförsvar bland annat innefattat rådgivning och metodstöd till MSB och Försvarsmakten för planering inför Totalförsvarsövning 2020, samt genomförande av en utvärdering av bränderna sommaren 2018 på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg. Övriga större uppdrag har genomförts åt bland andra Stockholms stad, Statens Geologiska Undersökningar samt åt olika länsstyrelser.

Inom terrorism, våldsbejakande extremism, påverkansoperationer, cybersäkerhet/cyberförsvar, civilt försvar och underrättelsefrågor genomfördes under 2019 analysstöd åt bland annat Regeringskansliet, MSB, Strålsäkerhetsmyndigheten, Polismyndigheten samt Oskarshamns Kraftgrupp. Försvarshögskolan har under året också gett stöd till EU Radicalisation Awareness Network – Centre of Excellence, samt Center of Excellence for Hybrid Threats i Helsingfors.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.