Sök

Uppdragsforskning för samhällets krisberedskap och totalförsvar

Försvarshögskolan bedriver forskning, analysstöd och utbildning inom krisberedskap och totalförsvar, samt inom terrorism, våldsbejakande extremism, påverkansoperationer, cybersäkerhet/cyberförsvar, civilt försvar och underrättelsefrågor. 

Under 2020 har analysstödet inom krisberedskap och totalförsvar bland annat innefattat rådgivning och metodstöd till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten för planering inför Totalförsvarsövning 2020, samt genomförande av tre utvärderingar av olika aktörers krishantering under coronapandemin.

Uppdragen kommer från Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stad. Övriga större uppdrag har genomförts åt bland andra MSB, Riksdagsförvaltningen, Göteborgs stad samt Länsstyrelsen på Gotland och Gotlands regemente.

Försvarshögskolan bedriver också forskning, studier och analysstöd kring terrorism, våldsbejakande extremism, påverkansoperationer, cybersäkerhet/cyberförsvar, civilt försvar och underrättelsefrågor. Under året genomfördes sådan forskning och analysstöd åt bland annat Regeringskansliet, MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten. Försvarshögskolan har under året också gett stöd till EU Radicalisation Awareness Network – Centre of Excellence, samt Center of Excellence for Hybrid Threats i Helsingfors.

Dela: