Sök

Värdering av militär nytta

Utveckling av metoder för att bedöma den framtida militära nyttan för Försvarsmakten av nya teknologier.

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Försvarets materielverk

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2019-2121

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2021-09-22