Sök

Sök

Värdering av militär nytta

Syftet med projektet är att stärka den vetenskapliga grunden för värdering av militär nytta. Det görs genom metodutveckling inom området metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling. Detta är bland annat en viktig förutsättning för att kunna bedriva tekniska prognoser (technology forecasting) med hög kvalitet.

Projektet utgår från underlag där tekniker med möjlig relevans för försvar och säkerhet beskrivs i ett framåtblickande perspektiv. Ett urval av underlag ska analyseras och värderas för att visa hur och om teknikerna kan bidra till exempelvis förmågor, möjligheter och risker, etiska implikationer med mera. Vidare ska resultat från analyserna uppmärksamma inverkan på Försvarsmakten avseende doktriner, metoder och organisation. Särskilt intresse ska ägnas förslag som kan ge strategiska/operativa och ekonomiskt fördelaktiga förändringar.

Bidra till förmågeutveckling

Uppdraget ska stödja Försvarsmaktens Perspektivstudie, Forskning och Utveckling (FoU), samt andra processer med information och insikter om militär nytta med tekniska innovationer och möjlig framtida materiel. Syftet är att bättre förstå hur tekniker skulle kunna bidra till Försvarsmaktens förmågeutveckling och vilka konsekvenser det får.

Den militära nyttan samt den bedömda relevansen av skannande och prognosticerade underlag är fokus för uppdraget, då praktiska och etiska aspekter kan skilja sig från det som är tekniskt möjligt.

De värderade teknikområdena kan visa på nytta för militär verksamhet i stort, för Försvarsmakten, partners eller motståndare.

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Institutionen för försvarssystem

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Försvarets materielverk

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2022

Kontakt

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2023-10-24