Sök

Sök
Blogger

Rektorsblogg

Rektorsblogg

– om forskning och utbildning inom försvar, krishantering och säkerhet.

Veterandagen 2020

Publicerad den 29 maj, 2020 av Robert Egnell

Sverige har en lång tradition av att värna fred, demokrati och säkerhet runt om i världen och ansvaret för den strävan vilar i många fall på de svenska kvinnor och män som deltagit i såväl militära som civila insatser genom vår historia. På Veterandagen uppmärksammar vi gemensamt deras arbete och erfarenheter

Idag är en dag då vi stannar upp en stund för att hylla alla de som deltagit i internationella insatser, deras anhöriga och de värden vi strävar att upprätthålla nationellt och internationellt. Vi högtidlighåller också minnet av de som omkommit och skadats under dessa insatser och de uppoffringar som gjorts för fred, säkerhet och demokrati.

En mycket viktig ceremoni

Betydelsen av dagen och den mycket gripande ceremonin vid veteranmonumentet utanför Sjöhistoriska museet har under åren vuxit till att bli en institution med djup påverkan på individ och samhälle, och till och med flaggdag. Det går inte att nog understryka vikten av denna ceremoni för Sveriges veteraner och anhöriga, men även för Sveriges ledning som varje år representeras av bland andra Kungen, Statsministern, Försvarsministern, ÖB och hela Försvarsmaktsledningen, samt myndighetschefer från hela försvars- och säkerhetssektorn. Coronakrisen förhindrar att ceremonin äger rum på samma sätt som vanligt, men firandet sker trots allt med oförtrutet engagemang under andra former.

Min egen utlandstjänst

Jag gjorde själv utlandstjänst under KS01 i Kosovo som pansarskyttegruppchef – en erfarenhet fylld av positiva minnen av kamratskap, spänning, kulturella och mänskliga möten och en känsla av att göra ett viktigt bidrag för stabiliteten på Balkan. Men den inbegriper också svårare minnen av en chockerande humanitär situation, massgravsutgrävningar, extremt hat och våld mellan de olika etniska grupperna, samt egen rädsla vid svåra situationer. Det är helt enkelt en erfarenhet som på gott och ont gjort mig till den jag är idag och som jag aldrig skulle vilja ha ogjord.

Hyllning till veteranerna

För mig som veteran är denna dagen inte bara ett tecken på uppskattning från det offentliga Sverige och våra medmänniskor. Det är lika mycket ett tillfälle att göra en kort halt och personligen minnas – kamraterna, erfarenheterna, dofterna och vaktpassen. Det är också ett tillfälle att tänka på de över de tusentals svenskar som osjälviskt tjänstgjort för att bidra till internationell fred och säkerhet, för att minska mänskligt lidande, men som många har stora ärr på både utsidan och insidan.

Dessa individer förtjänar mycket mer än bara vår uppskattning. Det är också ett tillfälle, speciellt i dagens svåra geopolitiska läge, att reflektera över Sveriges roll i det internationella systemet och vikten av att både visa på gott ledarskap och solidaritet med andra människor som lider under krig och förtryck. Ett stabilt och fungerande internationellt system, byggt på samarbete, mänskliga rättigheter och internationell lag, är helt avgörande för svensk säkerhet. Varje internationell insats, varje veteran, har efter bästa förmåga gjort sitt bidrag till att upprätthålla det internationella systemet och till att främja Sveriges trovärdighet och säkerhet i över 70 år. Men kanske framför allt, bidragit till att skydda människor på snart nära jordens alla hörn.

Tillsammans hyllar vi idag veteranerna!

Blogg

Blogger

Försvarshögskolans rektor Robert Egnell bloggar om forskning och utbildning inom försvar, krishantering och säkerhet.

Tidigare inlägg

Dela: