Sök

Sök
Profilbild för Arita Holmberg

Arita Holmberg

Docent, Universitetslektor

Beskrivning om dig själv
Arita Holmberg (f. 1974) är Fil Dr och docent i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan. Hon har varit verksam vid Försvarshögskolan i Stockholm sedan 1998 och arbetat med forskning, utbildning och administrativa uppdrag. Hennes forskningsintressen är breda, hon har under många år skrivit om förändringsprocesser i säkerhets- och försvarssektorn, militära organisationer, olika former av motstånd, nya icke-traditionella säkerhetsaktörer och genusperspektiv på säkerhet. Hennes framtidsplaner vad gäller forskning inkluderar ett fokus på djur och natur samt hållbarhet och säkerhet. Hennes forskning är publicerad i tidskrifter som Gender, Work & Organization; Critical Studies in Security, Defence Studies och Sociologisk forskning. Vad gäller undervisning har hon erfarenhet av alla nivåer i systemet, grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Hon har även haft uppdrag som studierektor, programansvarig samt varit ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden under två mandatperioder. För närvarande har hon ett uppdrag som projektledare för utveckling och tillgängliggörande av utbildning för yrkesverksamma i totalförsvaret. Hon är också ledamot i MSB:s vetenskapliga råd sedan 2023.
Dela: