Sök

Sök

Arita Holmberg

Docent, Universitetslektor

Statsvetenskap

Organisation

Institutionen för statsvetenskap och juridik

Statsvetenskapliga avdelningen

Profilbild för Arita Holmberg
Beskrivning om dig själv
Arita Holmberg (f. 1974) är Fil Dr och docent i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan. Hon har varit verksam vid Försvarshögskolan i Stockholm sedan 1998 och arbetat med forskning, utbildning och administrativa uppdrag. Hennes forskningsintressen är breda, hon har under många år skrivit om förändringsprocesser i säkerhets- och försvarssektorn, militära organisationer, olika former av motstånd, nya icke-traditionella säkerhetsaktörer och genusperspektiv på säkerhet. Hennes framtidsplaner vad gäller forskning inkluderar ett fokus på djur och natur samt hållbarhet och säkerhet. Hennes forskning är publicerad i tidskrifter som Gender, Work & Organization; Critical Studies in Security, Defence Studies och Sociologisk forskning. Vad gäller undervisning har hon erfarenhet av alla nivåer i systemet, grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Hon har även haft uppdrag som studierektor, programansvarig samt varit ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden under två mandatperioder. För närvarande har hon ett uppdrag som projektledare för utveckling och tillgängliggörande av utbildning för yrkesverksamma i totalförsvaret.

Senaste publikationer

Arita Holmberg Swedish Defense University Universitetslektor
Dela: