Sök

Sök

Linnea Gelot

Docent, Universitetslektor

Krigsvetenskap

Kontakta Linnea

Linnea.Gelot@fhs.se

Organisation

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Operativa avdelningen

Profilbild för Linnea Gelot

Om Linnea

Beskrivning
Linnéa är universitetslektor i krigsvetenskap, hon började på FHS i januari 2022.
Hon befordrades till docent i Freds och utvecklingsstudier vid Göteborgs Universitet sedan februari 2018.
Doktorsavhandlingen skrevs vid Aberystwyth universitet i Wales, Storbritannien.
Linnéa är medforskare inom forskningsprojektet PROTEX https://protexproject.eu/
Medlem i Folke Bernadotteakademins forskararbetsgrupper.

Linnéas forskning rör sig över fälten (kritiska) säkerhetsstudier, social and practice theories, empiriska och ibland kritiska perspektiv på fredsbyggande, militarisering, samt empirisk och fältnära forskning på internationella fredsinsatser. För tillfället skriver hon på en samförfattad artikel som använder Bourdieu och practice theories för att undersöka värderingen av mänskliga rättigheter inom partnerskapet mellan Afrikanska unionen och Europeiska unionen med illustrationer från AMISOM insatsen i Somalia.
Linnéa har också nyligen forskat om traditionella ledare och andra samhällsaktörer och det inflytande de uppnår genom att mäkla eller navigera kring internationella samfundets försök att ’implementera’ DDR och P/CVE i Somalia. Hon har genomfört ett stort systematiskt datainsamlingsprojekt i sydcentrala Somalia som förklarar ’social reintegration’: den avgörande roll som lokalsamhällets preferenser kan spela för forna (al-Shabaab) kombatanters möjligheter att återintegrera som civila.

Senaste publikationer

Linnea Gelot Linnéa är universitetslektor i krigsvetenskap, hon började på FHS i januari 2022.
Hon befordrades till docent i Freds och utvecklingsstudier vid Göteborgs Universitet sedan februari 2018.
Doktorsavhandlingen skrevs vid Aberystwyth universitet i Wales, Storbritannien.
Linnéa är medforskare inom forskningsprojektet PROTEX https://protexproject.eu/
Medlem i Folke Bernadotteakademins forskararbetsgrupper.

Linnéas forskning rör sig över fälten (kritiska) säkerhetsstudier, social and practice theories, empiriska och ibland kritiska perspektiv på fredsbyggande, militarisering, samt empirisk och fältnära forskning på internationella fredsinsatser. För tillfället skriver hon på en samförfattad artikel som använder Bourdieu och practice theories för att undersöka värderingen av mänskliga rättigheter inom partnerskapet mellan Afrikanska unionen och Europeiska unionen med illustrationer från AMISOM insatsen i Somalia.
Linnéa har också nyligen forskat om traditionella ledare och andra samhällsaktörer och det inflytande de uppnår genom att mäkla eller navigera kring internationella samfundets försök att ’implementera’ DDR och P/CVE i Somalia. Hon har genomfört ett stort systematiskt datainsamlingsprojekt i sydcentrala Somalia som förklarar ’social reintegration’: den avgörande roll som lokalsamhällets preferenser kan spela för forna (al-Shabaab) kombatanters möjligheter att återintegrera som civila.
Försvarshögskolan Universitetslektor
Dela: