Sök

Sök
Profilbild för Oscar Larsson

Oscar Larsson

Docent, Universitetslektor

Beskrivning om dig själv
Oscar Larsson disputerade i statsvetenskap vid Uppsala Universitet 2015. Avhandlingen handlade om styrning och samverkan vid krishantering och analyserade utvecklingen av samhällelig säkerhet i Sverige och införandet av ett nationellt radiokommunikationssystem (RAKEL). Styrning, makt och samverkan är de centrala utgångspunkterna för Oscars forskarinsatser efter avhandlingen. Han har bland annat forskat om styrning och samverkan i segregerade urbana miljöer, integration på landsbygden, vid hantering av traffickingoffer, och krishantering. De sista två åren har forskningen kommit att inriktas mot suverän makt, nationell säkerhet och civil beredskap. Oscar har även ett stort intresse för vetenskapsfilosofi och socialkonstruktivism och har publicerat artiklar om hur idéer, institutioner och diskurser kan ha strukturerande effekter på aktörer.

Följ mig på sociala medier

Senaste publikationer

Dela: