Sök

Sök

Försvarshögskolan ansluter sig till Klimatramverket för universitet och högskolor

För att begränsa den globala uppvärmningen och nå 1,5-gradersmålet krävs en genomgripande klimatomställning där universitet och högskolor har en central roll. Därför ansluter sig Försvarshögskolan till det nationella Klimatramverket för universitet och högskolor.

— Det är oerhört viktigt att vi som lärosäten bidrar till att öka kunskapen om klimatfrågor och hållbar utveckling i stort och självklart förändrar vårt eget beteende för att bidra till att minska klimatpåverkan, säger rektor Robert Egnell.

Gemensam målsättning för svenska lärosäten

Klimatramverket samlar svenska lärosäten i en gemensam målsättning att till 2030 ha genomfört åtgärder för att klara av nationella och internationella klimatmål, till exempel Parisavtalets 1,5-gradersmål. Genom att ansluta sig åtar sig Försvarshögskolan att:

  • Fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta klimatmål genom utbildning, forskning och samverkan
  • Minska lärosätets egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden enligt nationella och internationella överenskommelser
  • Sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och avsätta nödvändiga resurser för att nå målen
  • Tydligt kommunicera klimatarbetet för att inspirera och sprida kunskap till övriga samhället

Varje lärosäte som ingår i Klimatramverket ska dessutom välja ut särskilda områden där man sätter upp mål och åtgärdsplaner utifrån egna förutsättningar.

— Försvarshögskolan kommer bland annat fokusera på att minska klimatpåverkan från resor. Jämfört med andra lärosäten har vi det femte största utsläppet per anställd. En annan utmaning kommer vara att vidareutveckla hållbarhetsperspektivet i utbildning, forskning och samverkansprojekt, säger Lena Söderlundh, miljöcontroller på Försvarshögskolan.

Klimatramverket för universitet och högskolor startades hösten 2018 på initiativ av KTH och Chalmers. Totalt har 36 svenska lärosäten anslutit sig.

Sidinformation

Publicerad:
2019-06-27
Senast uppdaterad:
2019-08-15
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen lena.soderlundh@fhs.se .
Dela: