Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Bert-Ola Nordahl prisad som bästa militära lärare vid Försvarshögskolan

Förvaltare Bert-Ola Nordahl, lärare vid Officersprogrammet, tilldelas Siegrothska priset 2023. Priset går till en officer och militär lärare vid Försvarshögskolan som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Bert-Ola Nordahl arbetar som lärare vid Officersprogrammet och är verksam vid markavdelningen på Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria.

Siegrothska priset är instiftat av Kungliga Södermanlands regementes officerares kamratförening. Pristagaren utses av en priskommitté, som leds av Försvarshögskolans vicerektor, efter förslag från en nomineringsgrupp.

Prismotivering

Bert-Ola Nordahl har visat på ett oerhört stort engagemang för officersutbildningen och för markkadetterna. Han har kontinuerligt uppvisat en osviklig lojalitet gentemot uppdraget som militär lärare i utbildningen av framtidens officerare, och har återkommande bidragit till verksamheten utöver vad som kan förväntas eller krävs av tjänsten. Bert-Ola Nordahl har visat på en utomordentlig vilja att sammanfläta teori och praktik, och att koppla undervisning inom taktisk tillämning till vetenskapliga begrepp och diskussioner relevanta inom taktikteori. Tack vare Bert-Ola Nordahls initiativ finns nu t.ex. en uttalad idé om hur marktaktiksteori anknyter till och skapar förutsättningar för marktaktiks tillämpning, och hur marktaktikstillämpning i sin tur återknyter till marktaktiks teori. Han har visat på ett genuint intresse för både praktisk och teoretisk kunskap, och för att skapa en synergi dem emellan. Bert-Ola Nordahl har i stort en positiv attityd och ett respektfullt och varmt bemötande, vilket skapar en positiv atmosfär både för kadetter och lärarlag.

Priset utdelas 2023. Pristagaren kommer att uppmärksammas vid Försvarshögskolans akademiska högtid i Stadshuset den 4 oktober 2024. Pristagaren får, förutom ära och diplom, 20 000 kronor och Siegrothska medaljen.

Om Siegrothska priset

Siegrothska är ett ungt pris med en lång historia och tradition från Kungliga Södermanlands Regemente. Priset går till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Läs mer om Siegrothska priset

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen Bert-Ola.nordahl@fhs.se.

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-21
Senast uppdaterad:
2023-12-21
Dela: