Sök

Sök
kvinna tittar i mobiltelefon

Foto Unsplash

Mobilbaserad larmapp ska öka tryggheten vid lärosätet

Försvarshögskolan har upphandlat en mobilbaserad larm- och ledningsapp som ger möjlighet att snabbt larma och agera vid allvarliga händelser.

Vi kommer att skicka ut aktiveringskod under januari. Appen möjliggör för samtliga studenter att ta emot larm

Den nya larmappen heter Cosafe för medarbetare och Coalert för studenter.

Syftet med appen är att öka säkerheten och tryggheten vid lärosätet. Appen möjliggör för medarbetare att larma om något allvarligt inträffar. Studenter är endast mottagare av larm. Säkerhetschefen, skyddsvakterna samt ytterligare några funktioner på lärosätet har möjlighet att kommunicera och ge instruktioner via appen. Dessa funktioner har under hösten utbildats i och testat appen. Även högskolans krisledningsgrupp inklusive högskoleledningen har genomfört en första av flera övningar med stöd av larmappen.

Läs mer om Cosafe och Coalert här

Samverkansgrupp säkerhet på Campus KTH

Det finns nu en samverkansgrupp med säkerhetschefer eller beredskapsansvariga från Folke Bernadotteakademin, KTH, Research Institutes of Sweden (RISE), Akademiska Hus, vårt bevakningsbolag Tempest Security, Polismyndigheten och Försvarshögskolan.

Fler säkerhetsutbildningar

Vi har tidigare erbjudit utbildningar i s k pågående dödligt våld (PDV). Dessa utbildningar återupptas till våren 2024 och det planeras för åtta tillfällen.

Syftet med PDV-utbildningen är att vi ska bli bättre förberedda på att agera rätt för att skydda oss mot hot och angrepp. Utbildningen utgår från vägledningen

”Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan" som är utgiven av MSB, Centrum mot våldsbejakande extremism och Polismyndigheten.

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-08
Senast uppdaterad:
2023-12-15
Dela: