Sök

Sök
Kursdeltagarna på Högre officersprogrammet står i givakt när överste Hans Granlund anländer i Sverigesalen.

Nya kursdeltagare på Högre officersprogrammet står i givakt inför tjänsteförättande vicerektor Hans Granlunds välkomstanförande.

163 började Högre officersprogrammet

Den 5 augusti började 163 nya kursdeltagare på Högre officersprogrammet vilket är en liten ökning jämfört med 2018. På schemat för dagen stod bland annat fotografering, utkvittering av datorer och skåp samt introduktion från programledning och lärare.

Vid sidan av introduktionsaktiviteterna inleds studierna redan denna vecka med ledarskapskursen PLUMC1 (Personlig ledarutveckling för militära chefer). Därefter fortsätter programmet i två spår på antingen ett eller två år med studier i ämnen som krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria, militärteknik och operativ juridik.

Programchef Anders Palmgren, som hälsade de nya välkomna i Sverigesalen, ser fram emot ett nytt läsår och fler möjligheter att utveckla det ännu nya programmet:

— Upplägget är i stora drag det samma som förra året, men vi har justerat stomprogrammet litegrann och ändrat några kurser. Vi har till exempel separerat två kurser på hösten som tidigare var integrerade, vilket inte var så lyckosamt. Jag tror det blir bättre studieförutsättningar nu. Det är en del i det kontinuerliga förbättringsarbetet, och det känns roligt att det rullar på och utvecklas.

Programchef Anders Palmgren.

”Jag vet att programmet är otroligt genomarbetat”

En av de nya kursdeltagarna är Camilla Sjölén, som i sin ordinarie befattning på Högkvarteret arbetar just med antagning till Högre officersprogrammet.

— Det känns väldigt bra att börja här eftersom jag har god insyn i programmet och vet att det är otroligt genomarbetat. Jag ser fram emot att vidareutvecklas och lära känna fler människor och vidga kontaktnätet inom Försvarsmakten.

Camilla, kursdeltagare på Högre officersprogrammet.

Det är också möjligt för utländska officerare att studera på Högre officersprogrammet. En som tagit vara på möjligheten är Johannes från Tyskland:

— Jag har lite anknytning hit, jag tillbringade varje sommar här som barn och jag har ett hus i Sverige. Så för mig var det naturligt att fråga tyska flygvapnet om det var möjligt att läsa en generalstabsutbildning här. Jag ser fram emot att ha tid till att fördjupa mig akademiskt och läsa mycket för att sedan kunna jobba på högre nivå.

Johannes, officerare i tyska flygvapnet.

HOP 19-21: siffror

Totalt påbörjar 163 personer Högre officersprogrammet (HOP), varav 64 ska gå ettåriga HOP 1 som leder till en magisterexamen och 99 tvååriga HOP 12 som leder till en masterexamen.

53 stycken kommer från armén, 28 från marinen, 25 från flygvapnet, 26 från Högkvarteret, 14 från LEDUND, 8 från FMLOG (Försvarsmaktens logistik) och 6 stycken OFSK (officerare med särskild kompetens).

Sidinformation

Publicerad:
2019-08-05
Senast uppdaterad:
2019-09-18
Dela: