Sök

Sök

Ida Lewenhaupt, studentkårens ordförande för läsåret 19-20.

"Det ska bli tydligare vad kåren står för"

Internationalisering, fortsatt samverkan mellan civila och militära studenter och kanske merchandise. Som ny kårordförande har masterstudenten Ida Lewenhaupt redan siktet inställt på flera frågor. Men hennes främsta fokus är att göra kårens uppdrag tydligare. 

Hur kändes det att bli vald kårordförande?

— Kul och smickrande! Det känns som en lärorik och värdefull uppgift. Jag blev uppmuntrad att kandidera, jag har under hela min studietid varit engagerad i det studiesociala och jag satt i kårstyrelsen 2017-2018.

Flera ville alltså att du skulle kandidera – varför tror du?

— Jag tror många ser det som positivt med någon som har erfarenhet av både kandidaten och mastern, att man får båda perspektiven och har fått lite koll på Försvarshögskolan. Och sen någon som har varit engagerad tidigare och har en del insyn i hur kårarbetet går till.

Vad har kåren för planer under året?

— Det vi kommer fokusera mest på är att slå fast ett idé- och principprogram, så det blir tydligare vad kåren gör och står för oavsett vilka som sitter i styrelsen. FHS studentkår är fortfarande ganska ung och det har varit lite individberoende vad kåren gör och hur aktiv den varit. Det ska bli tydligare både för medlemmar och för kommande styrelser vad kåren står för och vilka värderingar vi har. Då blir det lättare att se vad man ställer sig bakom och behöver förhålla sig till. Målet är att vi ska bli klara med det till dess att nästa styrelse tar över. I takt med att FHS har vuxit och det finns fler som engagerar sig tror jag att man nu har möjlighet att driva ett sådant arbete, det finns tillräckligt med kraft att hämta.

Har du några andra hjärtefrågor?

— En ganska självklar sak är hur vi tar om hand internationella studenter. I takt med att vi får fler studenter som inte pratar svenska måste vi se över hur vi kommunicerar. Till exempel när vi arrangerar föreläsningar eller sittningar behöver vi skriva om det på engelska också. En annan sak är merchandise, som jag vet är väldigt efterfrågat.

Hur ser du på civil-militär samverkan i kåren?

— Det har blivit bättre och bättre under de senaste åren, och det vill vi fortsätta förvalta. Nu har vi två i styrelsen som läser Högre officersprogrammet och två från Officersprogrammet. Så bara det tyder på att det finns ett större engagemang, och det vill vi bygga vidare på.

Om Ida Lewenhaupt

 • Ålder: 25
 • Hemort: Lidingö
 • Läser: Masterprogrammet i politik och krig med inriktning statsvetenskap. Läste innan dess kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.

Medlemmar i nya kårstyrelsen

 • Ordförande: Ida Lewenhaupt
 • Vice ordförande: Carl Hartman och Sara Carstein

Ledamöter:

 • Karl Agell
 • Molly Jerlström
 • Cornelia Nordensson
 • Vera Stocks
 • Linnea Fernström
 • Lucas Svärd
 • Sebastian Axelsson

Sidinformation

Publicerad:
2019-10-31
Senast uppdaterad:
2019-10-31
Dela: