Sök

Sök

Ny tävling för uppsatser om riksdagen

Från och med 2020 kan högskolestudenter delta i en årlig uppsatstävling om riksdagen. De vinnande bidragen kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare kommer att utses varje år.

Uppsatserna bedöms av en priskommitté som består av bland annat talmannen och de vice talmännen och vinnarna utses sedan av riksdagsdirektören. Priset består av ett diplom och en gåva. Utöver priset kommer vinnarna även att bjudas in till en ceremoni och seminarium i Riksdagshuset.

Regler i korthet

Varje institution får nominera maximalt en uppsats. Uppsatsen som deltar från respektive institution ska ha nominerats av handledaren eller handledarna. Uppsatserna kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå. De uppsatser som kan delta i första årets tävling är de som examineras under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Viktiga datum

  • 31 augusti 2020: sista dag att skicka in tävlingsbidrag.
  • Preliminärt i början av december 2020: vinnarna meddelas officiellt.
  • Preliminärt i slutet av januari 2021: prisceremoni och seminarium för första årets vinnare.

Läs mer om priset, regler för att delta och övriga anvisningar på riksdagens hemsida.

Sidinformation

Publicerad:
2019-11-11
Senast uppdaterad:
2023-09-05
Dela: