Sök

Sök

Nytt samarbetsavtal med University of St Andrews

Den 3 december skrev rektor Robert Egnell under ett avtal för samarbete med University of St Andrews i Skottland. Avtalet är ett steg i Försvarshögskolans internationaliseringsprocess och i utvecklingen mot att bli ett mer internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet.

Försvarshögskolan har nyligen skrivit utbytesavtal med flera internationellt framstående universitet. Avtalet med St Andrews ingår i Erasmusprogrammet som är EU-finansierat och ger möjlighet att både skicka och ta emot studenter, doktorander, lärare och annan personal. De andra avtalen som nyligen tecknats är med universitetet i Bologna och Sciences Po i Paris.

Egnell menar att avtalen med dessa topprankade lärosäten är viktiga indikationer på att vi är på rätt väg och att Försvarshögskolans status i den internationella universitetsvärlden stiger.

– Internationella perspektiv och erfarenheter är viktiga för att kunna förstå och agera inom säkerhetspolitiken. Utbyten mellan Försvarshögskolan och internationella världsledande universitet bidrar till breddad kunskap och nya perspektiv, vilket är viktigt för att kunna förstå och agera i säkerhetspolitiska frågor. Utbytesavtalen, som gäller både studenter och personal, är därför en kvalitetsfråga för både forskning och utbildning, säger Robert Egnell.

St Andrews är över 600 år gammalt och världsledande inom internationell politik. Över 30 disputerade lärare och framstående forskare deltar i undervisningen på en mängd olika kurser inom ämnen som internationella relationer, säkerhetspolitik och terrorism.

– Det som är viktigt att påpeka är att Försvarshögskolans internationalisering inte är ett mål i sig utan snarare ett viktigt medel för att uppnå våra högt uppställda mål. Internationaliseringen handlar främst om att stärka vår utbildnings- och forskningsmiljö, säger Egnell.

Första utbytena redan klara

Redan under vårterminen 2020 kommer de första studenterna från Försvarshögskolan åka till St Andrews. En av dem är Lisa Bergsten.

— Jag är väldigt taggad på att åka till St. Andrews dels för att få leva i en annan kultur, och dels för att få ett halvår med inriktning på studier inom terrorism. Det ska bli kul att få fokusera på ett ämne som knappt finns att studera i Sverige.

Sidinformation

Publicerad:
2019-12-13
Senast uppdaterad:
2019-12-13
Dela: