Sök

Sök

Klassisk bok om Sovjetrysk militär vilseledning har digitaliserats

Vilseledning och överraskning har historiskt utgjort två särskilt viktiga faktorer vid militär verksamhet. Lars Ulfving ger i boken Den stora maskeraden en förklaring till hur Sovjetunionen, och idag Ryssland, utvecklade döljandets och vilseledandets konst, maskirovka, till en närmast överordnad kraft. Både politiskt och militärt. I bokens sista kapitel gör Lars en, än idag, tänkvärd analys för framtiden. Boken finns nu att ladda ner på Anna Lind Biblioteket.

Boken har använts i undervisning/utbildning och har under alla år varit populär. Särskilt nu på senare tid under Grundkurs Informationsmiljön. För att kunna möte de studerandes önskemål har nu boken tryckts upp i en ny upplaga som kommer att delas ut på kommande kurser.

Boken Den stora maskeraden finns numera också i digitalt och kan laddas ner på Anna Lind Biblioteket.

Den stora maskeraden, av Lars Ulfving

Andra böcker av Lars Ulfving

Lars har skrivit ett flertal böcker och viktiga uppsatser, framförallt om olika aspekter på Ryssland, underrättelsetjänst och det svenska atomvapenprogrammet. Böckerna Rysk krigskonst och Spegellabyrinten finns nu också att ladda ner på Anna Lind Biblioteket.

Mer om Lars Ulfving

Lars Ulfving är en av våra största specialister på Ryssland, dess historia, dess kultur och dess krigskonst. Lars föddes 1945, började sin militära bana som reservofficer och tjänstgjorde först vid försstaben och sedan vid dåvarande Militärhögskolan och nuvarande Försvarshögskolan.

Lars pratar ryska flytande och gjorde många resor till Ryssland, både i tjänsten och privat. Fokus för Lars har alltid varit underrättelsetjänst och vilseledning och han har skrivit ett stort antal rapporter och böcker inom detta. Själv anser Lars att boken Rysk krigskonst är den bästa han har skrivit.

Om boken Den stora maskeraden

Så här skrev Anders Stävberg, kommendör av 1. Graden, i bokens förord när den trycktes år 2000.

Vilseledning och överraskning har historiskt utgjort två särskilt viktiga faktorer vid militär verksamhet. De kommer alltfort att vara avgörande faktorer vid krigskonstens utövande. Kanske än mer i framtiden, trots högteknologiska informations- och ledningssystem, eller kanske just därför. Lars Ulfvings Den stora maskeraden, inom ämnesområdet militärteori belyser på ett utmärkt sätt sovjetrysk militär vilseledning sett i ett historiskt perspektiv och under efterkrigstiden med en avslutande tänkvärd framåtblickande analys.

Och så här skrev Lars Ulfving själv när boken släpptes.

I österlandet har vilseledning kanske spelat den största rollen i det strategiska tänkandet, där det ansågs viktigare att besegra en motståndare än att segra över honom i strid. Detta gällde även för den maktutveckling som var nära att ge Djingis Khan det totala herraväldet över den då kända världen. Ryssland kom, under mongolisk överhöghet, att få erfara vad som kan uppnås genom vilseledning i politisk och militär strategi. Här finns en stor del till förklaringen att Sovjetunionen utvecklade döljandets och vilseledandets konst, maskirovka, till en närmast överordnad kraft sin politiska och militära doktrin. För svenskt vidkommande finns det därför anledning att ta hänsyn till betydelsen av maskirovka, inte minst om vi skall beakta Rysslands framtida ambitioner. Vi kanske rentav själva skall inse möjligheten att utnyttja överraskning och vilseledning för egen del.

Text: Johan Rodensjö

Sidinformation

Publicerad:
2020-02-17
Senast uppdaterad:
2022-05-02
Dela: