Sök

Sök

Försvarshögskolan skänker handsprit till sjukhus/Swedish Defence University donates hand sanitisers to hospital

Försvarshögskolan har beslutat att skänka vårt lager med handsprit till hälso- och sjukvården. /The Swedish Defence University donates its supply of hand sanitizers to the health care sector.

Med undantag för en liten reserv kommer Försvarshögskolan att skänka sitt lager med handsprit till hälso- och sjukvården, närmare bestämt Karolinska Universitetssjukhuset. De medarbetare, studenter och andra personer som är på plats i lokalerna uppmanas alltjämt att iaktta noggrann handhygien genom att ofta tvätta händerna med tvål och vatten.

Donationen är resultatet av ett initiativ från Sara Bondesson vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

In English

Apart from a small reserve, the Swedish Defence University will donate its supply of hand sanitizers to the health care sector, to the Karolinska University. Staff, students and others who are present in are urged to keep observing thorough hygiene routines by frequently washing hands with soap and water.

The donation was initiated by a suggestion from Sara Bondesson at the Department for Security, Strategy and Leadership.

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-23
Senast uppdaterad:
2024-01-02
Dela: